IDEXX SDMA

SDMA – een casestudy: Reese

Mede dankzij SDMA wordt pyelonefritis gediagnosticeerd en behandeld, wat tot een verbeterde nierfunctie leidt

Achtergrondinformatie

Naam: Reese
Leeftijd: 16 jaar
Ras: Amerikaanse korthaar
Geslacht: Vrouwelijk

Reden voor bezoek en voorgeschiedenis
Reese kwam op spreekuur voor haar jaarlijkse gezondheidscontrole. Haar eigenaren vonden dat Reese het goed deed voor een bejaarde kat. Haar eetlust was goed en ze hadden geen gewichtsverlies, hoesten, niezen, braken, diarree of veranderingen in haar drink- of plaspatroon opgemerkt.

Lichamelijk onderzoek
Reese was levendig, alert, responsief en niet uitgedroogd. Ze was iets te zwaar met een lichaamsconditiescore van 6 op een schaal van 9. Haar temperatuur, hartslag en ademhaling waren binnen de norm. Thoracale auscultatie en abdominale palpatie waren normaal en ook de rest van het lichamelijk onderzoek leverde geen bijzonderheden op.

Diagnostisch plan

Volledig bloedbeeld, routineprofiel inclusief IDEXX SDMA-test en elektrolyten, volledig urineonderzoek en totaal T4 werden aanbevolen voor de minimale gezondheidsdatabase van een senior kat. De resultaten van het volledig bloedbeeld van Reese waren binnen de norm. De andere uitslagen staan hieronder.

Diagnostische beoordeling

De diagnostische resultaten van Reese lieten een verhoogde SDMA*-waarde zien, naast een normale creatinine- en een verhoogde BUN-waarde. Ze had ook een slecht urine-concentrerend vermogen met een urinedichtheid van 1.018. Daarbij had Reese actief urinesediment (> 100 WBC/hpf) en duidelijke bacteriurie. Op basis van deze bevindingen werden een urinekweek en gevoeligheidstest gedaan, met als resultaat een kweek van > 100.000 micro-organismen/ml van Escherichia coli die gevoelig bleek voor de meeste antibiotica, waaronder amoxicilline en amoxicilline/clavulaanzuur.

Actieplan en resultaten

Beoordeling

Door de verhoogde SDMA-concentratie en de lage urinedichtheid van Reese was het duidelijk dat ze een verminderde nierfunctie had in combinatie met een urineweginfectie. 

Als differentiaaldiagnoses waren dan nog mogelijk:

 • Actieve of acute nierschade secundair aan pyelonefritis.
 • Chronische nierziekte (CNZ) met een gelijktijdige lage-urineweginfectie (LUWI).
 • Acute nierschade door pyelonefritis bovenop CNZ, waardoor de bestaande nierziekte verergerd was.

PLAN

Onderzoeken

Aanvullende diagnostiek die overwogen had moeten worden maar niet is uitgevoerd:

 • Echo van de buik voor eventuele tekenen van pyelonefritis en ter uitsluiting van urolithiasis.
 • Bloeddrukmeting, aangezien hypertensie een vaak voorkomend bijverschijnsel is bij nierziekte.

Behandelen

Gestarte behandeling: 

 • Clavamox 62,5 mg oraal, tweemaal daags gedurende een maand voor mogelijke pyelonefritis.
 • Altijd toegang tot vers en schoon water.
 • Dieet aangepast naar: Hill’s Prescription Diet k/d Feline en Royal Canin Veterinary Diet Renal cat formula. 

Monitoren 

Bezoek hercontrole: 

 • Idealiter na 2 weken ter evaluatie van de respons op de behandeling.
 • Maar in dit geval werd na 1 maand een hercontrole gedaan om te kijken of de infectie weg was en de nierfunctie was verbeterd.
 • Diagnostiek bij follow-up wees uit dat de SDMA-concentratie was gedaald van 19 µg/dl naar 15µg/dl, er zaten geen witte bloedcellen of bacteriën in het urinesediment en de kweek was negatief.

DIAGNOSE EN LANGETERMIJNAANPAK

Diagnose

 • Verdenking op pyelonefritis gebaseerd op de verbeterde nierfunctie na behandeling van UWI.
 • Acute nierschade door pyelonefritis bovenop CNZ.

Langetermijnaanpak

 • Behandeling voor CNZ stadium 2 volgens de International Renal Interest Society (IRIS), inclusief continuering van het nierdieet.1 Voor meer informatie, bezoek idexx.com/sdma-iris
 • Maandelijkse hercontrole van de urinekweek, die 3 achtereenvolgende maanden negatief moet zijn.
 • Vervolgens een hercontrole van de minimale database en iedere 3 maanden een urinekweek.

Patiëntuitslagen

EERSTE RESULTATEN

Klinische chemie

IDEXX SDMA additional testing report screenshot for Reese case study

Urineonderzoek

Urinalysis reports screenshot for Reese case study

Urinekweek en MIC-gevoeligheid

Urine culture report screenshot for Reese case study

RESULTATEN BIJ HERCONTROLE

Urineonderzoek

Urinalysis follow up reports screenshot for Reese case study

Urinekweek

Urine culture follow up report screenshot for Reese case study

Klinische chemie

Discussie

 • SDMA is een betrouwbaardere indicator voor de nierfunctie dan creatinine bij zowel acute nierschade als CNZ, aangezien SDMA gevoeliger is en al vroeger toeneemt.2–4
 • Bij huisdieren zoals Reese dient een gestegen SDMA-waarde bij een urineweginfectie te leiden tot aanvullend onderzoek en de overweging van een agressievere therapie voor pyelonefritis.
 • Langetermijnaanpak en monitoring van deze huisdieren kan toekomstige infecties helpen voorkomen en detecteren, evenals langzame progressie van onderliggende CNZ.

SDMA-bepaling is belangrijk

Veeg om onze gerenommeerde software en apparatuur te bekijken.

Klik op de foto's om te zien hoe actie naar aanleiding van de IDEXX SDMA-testresulten Reese, Molly, Bess, Jimmy, Mary Jane, Scarlet en Zeke heeft geholpen. .

*Symmetrisch dimethylarginine.

Referenties

 1. International Renal Interest Society. IRIS-richtlijnen. www.iris-kidney.com. Geraadpleegd: 21 maart 2017.
 2. Nabity MB, Lees GE, Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036–1044.
 3. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676-1683.
 4. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794-802.