Uitgebreid testaanbod

Referentielaboratorium

Als het om de zorg voor uw patiënten gaat, zijn nauwkeurige testresultaten voor u een goed begin. Daarom gaan alleen IDEXX Laboratorium een stap verder.

Uitgelichte laboratoriumtests


Nieuwe generatie diergeneeskundige diagnostiek

IDEXX SDMA

IDEXX SDMA is een nieuwe test om de nierfunctie te helpen beoordelen. SDMA (symmetrisch dimethylarginine) neemt bij dieren met een chronische nierziekte eerder toe dan creatinine. In tegenstelling tot creatinine wordt SDMA niet beïnvloed door de vetvrije lichaamsmassa. Meer leren

Cardiopet proBNP

Met de Cardiopet proBNP-test is een simpel bloedmonster alles wat u nodig hebt voor de kwantitatieve analyse van de hartfunctie van een hond of kat. Meer leren

RealPCR

Het IDEXX-laboratorium voor moleculaire diagnostiek biedt nu ook realtime polymerasekettingreactie- (PCR-) tests aan. Als buitengewoon nauwkeurige en verrassend betaalbare test kan de PCR-test nu onderdeel worden van uw standaard testaanbod. Meer leren

Spec fPL

De Spec fPL-test detecteert de hoeveelheid pancreaslipase in het bloed van een kat, wat informatie geeft over de pancreasfunctie. U kunt hierdoor met meer zekerheid aanbevelingen doen voor diagnostiek en behandeling.

Spec cPL

De Spec cPL-test helpt u om bij een hond snel pancreatitis vast te stellen dan wel uit te sluiten, voor een beter inzicht in de gezondheid van het dier.

PetChek IP

De nieuwe IDEXX PetChek IP is een innovatieve, antigeengebaseerde fecestest die besmetting met darmparasieten sneller en nauwkeuriger detecteert. Meer leren

Gezondheidsscreening


Het complete aanbod van diergeneeskundige gezondheidstests

Vroege opsporing en preventie zijn de belangrijkste redenen voor het jaarlijks screenen van elk huisdier – vooral omdat statistieken aantonen dat bij 10% van de ‘normale’ huisdieren tijdens de jaarlijkse controle een sluimerende ziekte of afwijking wordt gevonden.1

Een screening voor elk dier
Testcode Naam en inhoud
PASN/I Preanesthesie-screening
Uitgebreide hematologie, totaaleiwit, albumine, globuline, A/G-ratio, ureum, creatinine, ALAT, AF, totaalbilirubine, glucose
WELN/I Algehele gezondheidsscreening
Uitgebreide hematologie, totaaleiwit, albumine, globuline, A/G-ratio, ureum, creatinine, ALAT, AF, GGT, calcium, anorganische fosfor, cholesterol, glucose, natrium, kalium, chloride, totaal T4
CARDN/I Cardiale screening
CARFN/I Uitgebreide hematologie, Chem 17 CLIP (minus calcium, fosfor en lipase), Lyte 4 CLIP, Cardiopet proBNP

Breid uw screening uit met een van de aanvullende tests

Testnaam Testcode
Stollingsprofiel ACOA
Totaal T4 AT4C / AT4F
Galzuurstimulatietest ABAS
Cardiopet proBNP ABNP / ABNF
Fructosamine AFRU
Urine: chemisch, microscopisch & kweek AUCE
FeLV en FIV AFF

Maak een laboratoriumaccount aan

Neem contact met ons op om het aanmeldingsproces te starten

Meld u nu aan

 

Instructies voor het afnemen en indienen van monsters

 • Zorg ervoor dat de monsters zijn gestold. 30-120 minuten na afname centrifugeren.
 • Scheid het serum in gewone buizen. Plak een sticker met patiëntnaam en afnametijd op de buizen
 • Dien de buizen met het gescheiden serum in. Dien ook het aanvraagformulier in.

Protocollen voor honden

Dynamische testprotocollen voor uw caniene patiënten

Voor het vaststellen van hyperadrenocorticisme (ziekte van Cushing) en hypoadrenocorticisme (ziekte van Addison)
Monstertype Test Uitkomsten Apparatuur/methode
Hematologie:
Vol bloed Volledig bloedbeeld (inclusief afzonderlijke telling van de witte bloedcellen en beoordeling van een bloedfilm)
Alleen equien/canien/felien bloed
Rode bloedcellen
Hemoglobine
Hematocriet
MCV
MCH
MCHC
RDW
Witte bloedcellen
Neutrofielen
Lymfocyten
Monocyten
Eosinofielen
Basofielen
Trombocyten
WET-HAE-SOP-91 (ACTS) en WET-HAE-SOP-92 (open buis) flowcytometrie (colorimetrische hemoglobine) m.b.v. Advia 2120 WET-HAE-SOP-2636 SYSMEX XT 2000iV WET-HAE-SOP-396 hemoglobine waar nodig door colorimetrische analyse m.b.v. Hemocue-spectrofotometer WET-HAE-SOP-395 filmkleuring m.b.v. Hematek-slidestainer
Morfologische
beoordeling
WET-HAE-SOP-399 en WET-HAE-SOP-401 manuele beoordeling/differentiatie van bloedfilm m.b.v. lichtmicroscoop
Buffy coat-
preparaat
WET-HAE-SOP- 402 Buffy coat-preparaat waar nodig, m.b.v. Hawksley-microhematocrietcentrifuge en slidestainer
Caniene/feliene/equiene Coombs-test Coombs-test (antiglobulinetest) WET-HAE-SOP-411 m.b.v. VMRD Canine Coombs-kit
Hematocriet Hematocriet (Ht) WET-HAE-SOP-394 door centrifugatie m.b.v. Hawksley-microhematocrietcentrifuge
Reticulocyten Reticulocyten *WET-HAE-SOP-371 door Supravital-kleuring m.b.v. de Advia 2120 en SYSMEX XT 2000iV WET-HAE-SOP-398 door Supravital-kleuring en microscopie
Volbloed en serum Koudeagglutinines Koudeautoagglutinines WET-HAE-SOP-408 door hemagglutinatie en microscopie
Kruisproef Compatibiliteitsresultaat WET-HAE-SOP-407 door hemagglutinatie en microscopie
Plasma (met citraat) Fibrinogeen Fibrinogeen **WET-HAE-SOP-3336 en WET-HAE-SOP-3553 door ACL ELITE m.b.v. optische coagulatie en Stago KC4-mechanische coagulatietechnieken
Protrombinetijd Protrombinetijd **WET-HAE-SOP-3336 en WET-HAE-SOP-3553 door ACL ELITE m.b.v. optische coagulatie en Stago KC4-mechanische coagulatietechnieken
Partiële tromboplastinetijd Partiële tromboplastinetijd **WET-HAE-SOP-3336 en WET-HAE-SOP-3553 door ACL ELITE m.b.v. optische coagulatie en Stago KC4-mechanische coagulatietechnieken
Volbloed (met EDTA) Bepaling bloedgroep in canien en felien bloed Bloedgroep van canien en felien bloed WET-HAE-SOP-405 & 406 m.b.v. Alvedia-labtestkit
Instructies voor het afnemen en indienen van monsters
 • Laat de monsters stollen en centrifugeer ze 30-120 min. na afname.
 • Scheid het serum in serumbuizen en plak er een sticker op met de patiëntnaam en afnametijd.
 • Lever de buizen met het gescheiden serum samen met het aanvraagformulier in bij het laboratorium.
Ter beoordeling van de leverfunctie
Monstertype Test Uitkomsten Apparatuur/methode
      AU2700
Serum/plasma Albumine Albumine Fotometrie, broomcresolgroen WET-BIO-SOP-509
Alkalische fosfatase Alkalische fosfatase 37°C Fotometrie, IFCC EC 3.1.3.1
WET-BIO-SOP-510
Alanineaminotransferase ALAT (SGPT) 37°C Fotometrie, IFCC zonder P5P
EC 2.6.1.2.
WET-BIO-SOP-512
Aspartaataminotransferase ASAT(SGOT) 37°C Fotometrie, IFCC zonder P5P
EC 2.6.1.1.
WET-BIO-SOP-513
Amylase Amylase Fotometrie, IFCC (EPS) EC 3.2.1.1
WET BIO-SOP-511
Bètahydroxyboterzuur BHB Fotometrie, kinetisch:
WET-BIO-SOP-581
Galzuren Galzuren Fotometrie, L3K-test enzymatische recycling
WET-BIO-SOP-580
Calcium Calcium Fotometrie, Arsenazo III
WET-BIO-SOP-517
Cholesterol Cholesterol Fotometrie, CHOD-PAP
WET-BIO-SOP-518
Creatinekinase (CK) (creatinefosfokinase – CPK) CK (CPK) 37°C Fotometrie, IFCC EC 2.7.3.2
WET-BIO-SOP-520
Koper Koper Fotometrie
WET-BIO-SOP-1234
Creatinine Creatinine Fotometrie, kinetische Jaffé-methode
WET-BIO-SOP-525
Totaalbilirubine Totaalbilirubine Fotometrie, gemodificeerde O'Leary
WET-BIO-SOP-503
Fructosamine Fructosamine Fotometrie, NBT-reductie
WET-BIO-SOP-579
Gamma-GT Gamma-GT Fotometrie, IFCC EC 2.3.2.2
WET-BIO-SOP-1363
Glucose Glucose Fotometrie, hexokinase G6PD
WET-BIO-SOP-528
Glutamaatdehydrogenase (GLDH) GLDH DGCK EC 1.4.1.3
WET-BIO-SOP-583
Anorganische fosfor Anorganische fosfor Fotometrie, molybdaat, UV
WET-BIO-SOP-529
IJzer IJzer Fotometrie, TPTZ
WET-BIO-SOP-530
Lactaatdehydrogenase (LDH) LDH 37°C Fotometrie, SCE EC 1.1.1.27
WET-BIO-SOP-534
Lipase Lipase Fotometrie, enzymatisch, colorimetrie
WET-BIO-SOP-535
Magnesium Magnesium Fotometrie, xylidylblauw
WET-BIO-SOP-536
Totaaleiwit Totaaleiwit Fotometrie, blauwpaars
WET-BIO-SOP-539
Natrium, kalium en chloride Natrium, kalium en chloride Indirecte ISE
WET-BIO-SOP-496
Triglyceriden Triglyceriden Fotometrie
WET-BIO-SOP-537
Urinezuur Urinezuur Fotometrie, uraatoxidase PAP
WET-BIO-SOP-541
Ureum Ureum Fotometrie, urease-GLDH
WET-BIO-SOP-540
Urine Natrium, kalium en chloride Natrium, kalium en chloride Indirecte ISE
WET-BIO-SOP-496
Calcium Calcium Fotometrie, Arsenazo III
WET-BIO-SOP-517
Creatinine Creatinine Fotometrie, kinetische Jaffé-methode
WET-BIO-SOP-525
Glucose Glucose Fotometrie, hexokinase G6PD
WET-BIO-SOP-528
Anorganisch fosfaat Anorganisch fosfaat Fotometrie, molybdaat, UV
WET-BIO-SOP-529
Urinezuur Urinezuur Fotometrie, uraatoxidase PAP
WET-BIO-SOP-541
Ureum Ureum Fotometrie, urease-GLDH
WET-BIO-SOP-540
Urine/CSF Totaaleiwit Totaaleiwit Fotometrie, pyrogallolrood-molybdaat
WET-BIO-SOP-1700
      Helena SAS-3 en SAS-4
Serum Serumproteïne-elektroforese SPE WET-BIO-SOP-2676 door agarosegel-elektroforese
Instructies voor het afnemen en indienen van monsters
 • Laat de monsters stollen en centrifugeer ze 30-120 min. na afname.
 • Scheid het serum in serumbuizen en plak er een sticker op met de patiëntnaam en afnametijd.
 • Lever de buizen met het gescheiden serum samen met het aanvraagformulier in bij het laboratorium.
Deze test wordt gebruikt om de aanwezigheid van ovarieel weefsel vast te stellen bij gesteriliseerde teefjes die geen tekenen van loopsheid vertonen
Monstertype Test Uitkomsten Apparatuur/methode
      Immulite 2000
Chemiluminescente competitieve immunoassay
Serum/plasma Cobalamine Cobalamine WET-BIO-SOP-499
Cortisol Cortisol WET-BIO-SOP-498
Folaat Serumfolaat WET-BIO-SOP-500
Progesteron Progesteron WET-BIO-SOP-501
Thyroxine Thyroxine WET-BIO-SOP-497
Canien serum-TSH Canien serum-TSH WET-BIO-SOP-443
Digoxine Digoxine WET-BIO-SOP-448
    AU2700
Thyroxine Thyroxine Homogeen enzym-immunoassay WET-BIO-SOP-2616 m.b.v. Microgenics T4-assay
Fenobarbital Fenobarbital WET-BIO-SOP-2825
Instructies voor het afnemen en indienen van monsters
 • Laat de monsters stollen en centrifugeer ze 30-120 min. na afname.
 • Scheid het serum in serumbuizen en plak er een sticker op met de patiëntnaam en afnametijd.
 • Lever de buizen met het gescheiden serum samen met het aanvraagformulier in bij het laboratorium.
Voor de evaluatie van atypisch of subklinisch hyperadrenocorticisme of Alopecia X bij honden
Monstertype Test Uitkomsten Apparatuur/methode
Cytologie:
Opgezogen lichaamsvloeistoffen (pleuraal/ascites/pericardiaal/synoviaal)
Totaaleiwit Totaaleiwit AU2700
Refractie-index
WET-CYT-SOP-600 m.b.v. een refractometer.
Voor het vaststellen van hyperadrenocorticisme (ziekte van Cushing)
Monstertype Test Uitkomsten Apparatuur/methode
Serum & plasma met heparine Antistoffen tegen het boviene virale diarree- (BVD-)virus BVD-antistoffen WET-HAE-SOP-3492 door IDEXX ELISA
Antigenen van het boviene virale diarree- (BVD-)virus BVD-antigenen WET-HAE-SOP-3493 door IDEXX ELISA
Serum
Plasma met EDTA
Hartworm, Lyme en Ehrlichia door SNAP® 3Dx® Antigenen van hartworm Antistoffen tegen Ehrlichia canis Antistoffen tegen caniene Lyme WET-HAE-SOP-423 door IDEXX SNAP® 3Dx®
Detectie FIV-antistoffen FIV-antistoffentest WET-HAE-SOP-418 door IDEXX ELISA
Detectie FIV-antistoffen FIV-Western blot WET-HAE-SOP-419 door Western blot-test m.b.v. IDEXX FIV-kit
Detectie FeLV-antigenen Feliene leukemievirus WET-HAE-SOP-417 m.b.v. IDEXX FeLV-ELISA
Caniene pancreaslipase Caniene-pancreaslipasetest WET-HAE-SOP-1928 m.b.v. IDEXX CPLi-kit
Caniene antithyroglobuline-antistoffen TGAA-test WET-HAE-SOP-2139 door ELISA
Antistoffen tegen caniene reuma Antinucleaire antistoffen Reuma-antistoffen Antinucleaire antistoffen WET-HAE-SOP-410 door latex-agglutinatie WET-HAE-SOP-409 door indirecte immunofluorescentie
Caniene NT-pro-BNP Caniene pro-BNP WET-HAE-SOP-3463 door Canine‎‎ Cardiopet Plus ELISA (IDEXX)
Feliene NT-pro-BNP Feliene pro-BNP WET-HAE-SOP-3450 door Feline‎‎ Cardiopet Plus ELISA (IDEXX)
Instructies voor het afnemen en indienen van monsters
 • Laat de monsters stollen en centrifugeer ze 30-120 min. na afname.
 • Scheid het serum in serumbuizen en plak er een sticker op met de patiëntnaam en afnametijd.
 • Lever de buizen met het gescheiden serum samen met het aanvraagformulier in bij het laboratorium.
Een hulpmiddel voor het vaststellen van cryptorchisme bij honden
Monstertype Test Uitkomsten Apparatuur/methode
Vers en gefixeerd weefsel en paraffinecoupes van behandeld weefsel Histologie Interpretatie van standaard histologische, histochemische en immunohistochemische kleuringen, inclusief vaststellen van diagnose voor ziekteherkenning Alle onderstaande methoden worden ondersteund door gedocumenteerde procedures voor snijden, bewerken, inbedden, dehydreren, zuiveren en monteren
WET-HIS-SOP-205 & 49 Hematoxyline-eosinekleuring (H&E)
Identificatie van structuren en celmorfologieën door de detectie van heparinegranula, ijzer-ionen (Fe+3), koolhydraten, basale membranen, bindweefsel, koper, schimmels en protozoën Speciale kleuringen, waaronder: Gram-kleuring, Ziehl-Neelsen-kleuring, toluïdineblauw, Pruisisch blauw, trichroomkleuring, melaninebleking, Congo-rood, rubeaanzuur, Schiff-perjoodzuurkleuring, Giemsa-kleuring WET-HIS-SOP-206 – 211, 213, 215, 216, 236
Identificatie van specifieke cellulaire eiwitten, waaronder T- en B-cellen, melanocyten, cytokeratine, LI-moleculen en coronavirus, in macrofagen door antistof-/antigeenbinding Immunohistochemie WET-HIS-SOP-233 waaronder de volgende antistoffen: CD3, CD79, cytokine, VIM, Melan-A, Ki67, MAC387, lambda, FIP, CD117
Opinies en interpretaties
Interpretatie van histologische en immunohistochemische kleuring, inclusief het stellen van een diagnose voor ziekteherkenning bij gezelschapsdieren
Rapportage volgens WET-ANP-SOP-1586
Instructies voor het afnemen en indienen van monsters
 • Laat de monsters stollen en centrifugeer ze 30-120 min. na afname.
 • Scheid het serum in serumbuizen en plak er een sticker op met de patiëntnaam en afnametijd.
 • Lever de buizen met het gescheiden serum samen met het aanvraagformulier in bij het laboratorium.
Testprotocol om de aanwezigheid van functionerend ovarieel weefsel te bevestigen bij teefjes die tekenen van loopsheid vertonen.
Monstertype Test Uitkomsten Apparatuur/methode
Uitstrijkjes, weefsel en lichaamsvloeistoffen van dieren, zoals aangegeven      
Uitstrijkjes van ogen, keel, neus, oren, huid, abcessen/cysten, anale klieren, interdigitale cysten, genitaliën (vóór het fokken) Kweek, isolatie & antibioticagevoeligheid van significante isolaten Micro-organismen van veterinair klinisch belang WET-MIC-SOP-2875 passend bij het monstertype met identificatie volgens WET-MIC-SOP-713.
Monsters van equiene genitaalstelsel Screening op Taylorella equigenitalis, Klebsiella pneumoniae & Pseudomonas aeroginosa Aanwezigheid van Taylorella equigenitalis, Klebsiella pneumoniae en Pseudomonas aeruginosa WET-MIC-SOP-674 als screening voor CEMO (contagieuze equiene metritis) onder de Code of Practice van de Horse Race Betting Levy Board
Bloedkweken

Vloeistoffen/aspiraten
Kweek, isolatie & antibioticagevoeligheid van significante isolaten in bloedkweken, vloeistoffen/aspiraten Micro-organismen van veterinair klinisch belang WET-MIC-SOP-675

WET-MIC-SOP- 676 zoals van toepassing op het monstertype
Aerobe en microaerofiele organismen geïsoleerd uit ziektesituaties Bacteriële antibioticagevoeligheid Gevoeligheidsprofiel WET-MIC-SOP-2879 & 2880 m.b.v. VITEK 2XL
Huid- en haarmonsters   Aantonen van micro-organismen van veterinair klinisch belang, waaronder bacteriën, schimmels, gisten & ectoparasieten WET-MIC-SOP-673 zoals van toepassing op het monstertype
Urine Urineonderzoek Klinische chemie van urine, witte bloedcellen, rode bloedcellen, kristallen, cilinders & epitheelcellen WET-MIC-SOP-692 door microscopie & teststroken
Urineonderzoek Micro-organismen van veterinair klinisch belang WET-MIC-SOP- 692
Urineonderzoek Urinedichtheid WET-MIC-SOP-692 met refractometer
Feces Fecesonderzoek, kweek & identificatie Salmonella spp. WET-MIC-SOP-650 door selectieve aanrijking (Rappaport-V.-bouillon) en selectieve lagenkweek (briljantgroen agar)
Fecesonderzoek, kweek & identificatie Campylobacter spp. WET-MIC-SOP-650 door directe lagenkweek
Fecesonderzoek Aantonen van parasieten van veterinair klinisch belang WET-MIC-SOP-751 m.b.v. directe microscopie, NaCl-flotatie en ZnSO4-flotatie
Fecesonderzoek Longworm WET-MIC-SOP-751 door de Baermann-test
Fecesonderzoek Cryptosporidium WET-MIC-SOP-655 door aangepaste Ziehl-Neelsen-kleuring
Fecesonderzoek Telling wormeitjes WET-MIC-SOP-751 m.b.v. directe microscopie

Feliene protocollen

Dynamische testprotocollen voor uw feliene patiënten

Diagnostische test voor felien hyperadrenocorticisme

Diagnostische test voor felien hyperadrenocorticisme. Vergeleken met een hond veroorzaakt ACTH bij een kat een lagere piekwaarde van cortisol en is de verhoging van kortere duur.

Opmerking: ACTH is niet toegelaten voor gebruik bij katten.

 1. Neem een bloedmonster af als uitgangssituatie (1-2 ml bloed in een gewone/gelbuis).
 2. Injecteer ½ ampul (125 μg) Synacthen, intraveneus.
 3. Neem 60 minuten na injectie een tweede bloedmonster af zoals hierboven beschreven.
 4. Neem 90 minuten na injectie een derde bloedmonster af zoals hierboven beschreven.

In alle monsters wordt de cortisolspiegel bepaald (cortisol x 3).

Testcode FACT

Testprotocol om de aanwezigheid van functionerend ovarieel weefsel te bevestigen bij vrouwtjeskatten die geen tekenen van krolsheid vertonen op het moment van monsterafname.

 1. Neem een bloedmonster af als uitgangssituatie (2 ml bloed in een gewone/gelbuis).
 2. Injecteer 0,40 μg busereline, intramusculair.
 3. Neem 2 uur na injectie een tweede bloedmonster af zoals hierboven beschreven.

In beide monsters wordt de oestradiolspiegel bepaald (oestradiol x 2).

Testcode OAP1

Een hulpmiddel voor het vaststellen van cryptorchisme bij katten. Het is gebleken dat deze test helpt bij het vaststellen van cryptorchisme bij katten.

 1. Neem een bloedmonster af als uitgangssituatie (2 ml bloed in een gewone/gelbuis).
 2. Injecteer 300 IE hCG (Chorulon, Intervet), intraveneus.
 3. Neem 60 minuten na injectie een tweede bloedmonster af zoals hierboven beschreven.

In beide monsters wordt de testosteronspiegel bepaald (testosteron x 2).

Testcode RIG

Een diagnostische test voor hyperadrenocorticisme

Voor het vaststellen van hyperadrenocorticisme bij katten wordt een dexamethason-suppressietest met een enkele hoge dosis aanbevolen. De uitslag van deze test mag nooit het enige bewijs vormen voor de aanwezigheid van deze ziekte bij een kat.

 1. Neem een bloedmonster af als uitgangssituatie (1-2 ml bloed in een gewone/gelbuis).
 2. Injecteer opgeloste dexamethason intraveneus met een dosering van 0,1 mg/kg. 
 3. Neem 4 uur na injectie een tweede bloedmonster af zoals hierboven beschreven.
 4. Neem 8 uur na injectie een derde bloedmonster af zoals hierboven beschreven.

In alle monsters wordt de cortisolspiegel bepaald (cortisol x 3).

Testcode DSTC

Testprotocol om de aanwezigheid van functionerend ovarieel weefsel te bevestigen bij vrouwtjeskatten die tekenen van krolsheid vertonen. Voor deze test is geen uitgangsmonster nodig.

 1. Injecteer 300 IE hCG (Chorulon, Intervet) intramusculair tijdens de krolsheid.
 2. Neem 2 weken later een bloedmonster af (2 ml bloed in een gewone/gelbuis).

In het post-hCG-monster wordt de progesteronspiegel bepaald. (progesteron x 1).

Testcode PGT

Equiene protocollen

Dynamische testprotocollen voor uw equiene patiënten

De dexamethason-supressietest wordt algemeen gezien als een geschikte screeningstest om gezonde paarden van paarden met hyperadrenocorticisme te onderscheiden. Enkelvoudige doses dexamethason hebben na toediening aan hoefbevangen pony's geen klinische problemen veroorzaakt.

 1. Tussen 16.00 en 18.00 uur: neem een bloedmonster af als uitgangssituatie (minimaal 1 ml bloed in een gewone/gelbuis).
 2. Injecteer opgeloste dexamethason intramusculair met een dosering van 0,04 mg/kg.
 3. Neem 15 tot 19 uur na injectie een tweede bloedmonster af zoals hierboven beschreven.

In beide monsters wordt de cortisolspiegel bepaald (cortisol x 2).

Testcode EDEX

Om onderscheid te maken tussen ware en valse klophengsten. Bedoeld voor dieren van 3 jaar en ouder (gecastreerde hengsten die tekenen van testiculaire hormonale stimulatie vertonen). De test is niet geschikt voor ezels.

 • Neem één bloedmonster af (minimaal 1 ml bloed in een gewone/gelbuis).

De oestronsulfaatspiegel wordt bepaald (oestronsulfaat x 1).
Testcode OSR

Een diagnostische test voor hyperadrenocorticisme
 1. Neem een bloedmonster af als uitgangssituatie (2 ml bloed in een gewone/gelbuis).
 2. Injecteer 6000 IE hCG (Chorulon, Intervet), intraveneus.
 3. Neem 60 minuten na injectie een tweede bloedmonster af zoals hierboven beschreven.

In beide monsters wordt de testosteronspiegel bepaald (testosteron x 2).

Testcode RIG

Referenties:

 1. Rehm M. Seeing double. Vet Econ. 2007;48(10):40–48.