Educatie

Chemie en hematologie


Alert dog with Veterinary Technicians

Minimale database

Evaluatie | Werkstroom

Puntendiagrammen

Puntendiagram-Explorer | Procyte Dx

 

Producten en diensten

Analysatoren | Referentielaboratoria

Webinars en cursussen in chemie en hematologie

Deze meerdelige cursus is bedoeld om dierenartsen te helpen bij het beter begrijpen en interpreteren van biochemische uitslagen bij kleine dieren op basis van een systematische, ordelijke benadering van laboratoriumprofilering, om tot komen tot snellere en meer nauwkeurige diagnoses.

Module 1: De IDEXX-gids voor chemie: Een inleiding tot laboratoriumprofilering

Module 2: De IDEXX-gids voor chemie: Elektrolyten en zuur-base-profiel

Module 3: De IDEXX-gids voor chemie: Nierprofiel

Module 4: De IDEXX-gids voor chemie: Leverprofiel

Module 5: De IDEXX-gids voor chemie: Profiel van exocriene pancreas/maagdarmkanaal

Module 6: De IDEXX-gids voor chemie: Profiel van het endocrien systeem

 

 

Deze driedelige cursus is bedoeld om dierenartsen te helpen bij het begrijpen en interpreteren van hematologische uitslagen bij kleine dieren, waaronder het gebruik van een geautomatiseerde analysator voor hematologie en het uitvoeren van een bevestigend bloedbeeldonderzoek.

Module 1: De IDEXX-gids voor hematologie Een inleiding tot de hematologie en de rode bloedcel

Module 2: De IDEXX-gids voor hematologie De witte bloedcellen

Module 3: De IDEXX-gids voor hematologie Bloedplaatjes en de bloedbeeldevaluatie

 

Deze cursus is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de meest voorkomende honden- en kattenziekten en het effect daarvan op het cardiovasculaire systeem.

Basisbeginselen van hartziekte bij honden en katten

Deze onlinecursus biedt gedetailleerde instructies voor het gebruik van de Catalyst Dx®-chemieanalysator. We zullen beginnen met het bekijken van de componenten van de analysator, de beschikbare dia’s en CLIP’s en de voordelen van de aansluiting van de Catalyst Dx-analysator op het IDEXX VetLab®-station. U leert hoe u volbloed-, plasma-, serum- en urinemonsters kunt voorbereiden en analyseren en hoe u de uitslagen in één patiëntenrapport kunt bekijken. We zullen ook procedures voor kwaliteitscontrole en routine-onderhoud behandelen, waarmee u optimaal gebruik kunt maken van uw Catalyst Dx-chemieanalysator.

Meer informatie over de Catalyst Dx-analysator

 

Infectieziekten


Angiostrongyliasis

Map| Angio Detect

Artikelen

Angio | FeLV/FIV | Parvo

Producten en diensten

SNAP-testen | Referentielaboratoria

Webinars en cursussen over besmettelijke ziekten

Meer informatie over de diagnostische mogelijkheden om pancreatitis bij honden vast te stellen.

Klinische symptomen van pancreatitis zijn niet-specifiek bij honden, met als meest voorkomende symptomen braken, buikpijn, anorexia, zwakte en dehydratie.

Pancreatitis

Pancreatitis komt vaak voor bij honden, maar is moeilijk te diagnosticeren omdat patiënten met deze ziekte vaak niet-specifieke klinische symptomen vertonen en vanwege de beperkte prestaties van klassieke diagnostische testen.

In ernstige gevallen kan pancreatitis tot de dood van de hond leiden. Dr. Jörg Steiner en dr. David Williams van het Gastrointestinal Laboratory van de Texas A&M University hebben de pancreatische lipase-immuno-reactiviteit (cPLI)-test voor de diagnose van pancreatitis bij honden ontwikkeld en gevalideerd om tegemoet te komen aan deze problemen. Serum-cPLI is zeer gevoelig en specifiek voor pancreatitis bij honden. In tegenstelling tot de serumlipase-activiteit wordt de cPLI-concentratie niet beïnvloed door nierfalen of het toedienen van prednison.

Tot 2005 was dit de enige laboratoriumtest voor pancreatitis bij honden met een dergelijke hoge gevoeligheid. In dat jaar ontwikkelde IDEXX Laboratories in samenwerking met dr. Williams en dr. Steiner een verbeterde en snel beschikbare versie van de cPLI-test, de Spec cPL®-test. Deze nieuwe test bood dezelfde diagnostische voordelen als de oorspronkelijke cPLI-test, maar met een kortere doorlooptijd. Deze test werd vervolgens beschikbaar gesteld op het SNAP®-platform als een test binnen de diergeneeskundige praktijk in 2008.

Etiologie en pathogenese van pancreatitis
Definitie

Pancreatitis is een inflammatoire ziekte van de pancreas die ofwel acuut (2/3 van de gevallen) of chronisch (1/3 van de gevallen) verloopt, en mild of ernstig kan zijn. 

Het gevolg van pancreatitis is een activering van proteolytische en lipolytische digestieprocessen in de pancreas, die leiden tot auto-digestie van pancreasweefsels. Naast inflammatoire processen blijken uit histologisch onderzoek ook vasculaire schade en necrose.

Milde gevallen genezen vaak zonder blijvende schade; ze kunnen echter evolueren naar de ernstige necrotiserende vorm (tabel 1). De auto-digestieprocessen kunnen aangrenzende weefsels omvatten en ernstige meervoudige systemische complicaties met een slechte prognose veroorzaken. Histologisch zijn er verschillen tussen de acute interstitiële of oedemateuze pancreatitis en de acute necrotiserende pancreatitis, waarbij de laatste meestal een ernstig verloop met dodelijke uitslagen vertoont. Chronische pancreatitis kent een fibrotiserend verloop met subklinische symptomen of een chronisch terugkerend verloop met permanente of terugkerende symptomen, vergelijkbaar met de acute pancreatitis.

Acute pancreatitis
Chronische pancreatitis
Verschijnt plotseling Aanhoudende inflammatoire ziekte die vaak gepaard gaat met onomkeerbare veranderingen in de pancreas
Inflammatoire aandoening die vaak omkeerbaar is na behandeling. Er kunnen opflakkeringen optreden, die in acute pancreatitis resulteren
Kan tot chronische pancreatitis leiden Vaak beheersbaar met nauwlettend toezicht en een aangepast dieet
Acute necrotiserende pancreatitis (met celdood) is een levensbedreigende aandoening  

 

Wat pancreatitis bij honden activeert, is meestal onduidelijk; er kunnen echter verschillende risicofactoren worden bepaald [tabel 2]. Factoren die de kans op de aandoening vergroten, zijn gelijktijdige endocriene ziekten, geneesmiddelen, trauma en shock, leeftijd (middelbare leeftijd) en ras (dwergschnauzers en terriërs). Voeding speelt ook een belangrijke rol. Een vet dieet en vette “mensenvoeding” lijken het risico op pancreatitis te verhogen.

Risicofactoren voor pancreatitis
Obesitas

Hyperadrenocorticisme

Vet voedsel Hyperadrenocorticisme
Aandoeningen van maagdarmkanaal Trauma
Epilepsie Duodenale reflux

Hyperlipidemie (congenitaal bij sommige rassen)

Ischemie (shock)

Diabetes Mellitus

Geneesmiddelen:

sommige diuretica
tetracyclines
sulfonamiden
thiazide
azathioprine


Incidentie/prevalentie

De werkelijke prevalentie van pancreatitis bij honden is onbekend. Uit autopsieonderzoek is gebleken dat pancreatitis voorkomt bij 1% van alle pancreassen bij honden. Recent onderzoek bij 200 honden die voor autopsie werden aangeboden, duidt er echter op dat, zoals bij mensen, meer dan 90% van alle gevallen van pancreatitis bij honden niet gediagnosticeerd wordt.

Symptomen

Klinische symptomen van pancreatitis zijn niet-specifiek bij honden, met als meest voorkomende symptomen braken, buikpijn, anorexia, zwakte en dehydratie (tabel 3). Buikpijn is het belangrijkste klinisch symptoom bij mensen met pancreatitis.

Acute pancreatitis
(Voornamelijk gastro-intestinale symptomen)
Chronische pancreatitis
(Ernstig en terugkerende perioden met):
Anorexia (91%2)  Pijn
Braken (90%2)  Braken
Buikpijn (58%2)  Diarree
Diarree (33%2)  Zwakte
Zwakte (79%2)   
Dehydratie (46%2)   
Koorts (21%) shock  
DIS  
 
Diagnose van pancreatitis
Algoritme voor de vaststelling van pancreatitis bij honden

Nauwkeurigheid van de SNAP cPL
Correlatie met Spec cPL

70 serummonsters bij honden werden gemeten met de Spec cPL-test. Dezelfde monsters werden vervolgens getest met de SNAP-cPLTM-test. De optische dichtheid van uitslagen van de SNAP cPLTM-test werd gemeten met een densitometer voor directe vergelijking en dagelijkse correlatie met Spec cPL over de partijen heen. Uitslagen: De metingen van de densitometer leverden een correlatiecoëfficiënt van 0,92 op. Belangrijk is dat geen van de cPL-concentraties die hoger waren dan 400 (dus “consistent met pancreatitis”) als Normaal werden afgelezen met de SNAP cPLTM-test. Dit werd bevestigd in een tweede onderzoek op 48 monsters waarbij een algemene correlatie van 95,8% tussen SNAP cPLTM en Spec cPL werd gevonden.

Leesbaarheid
Onderzoeksopzet:
  • Twintig serummonsters van honden met een bekende Spec cPL-concentratie werden op SNAP cPLTM-apparaten getest.
  • Elk apparaat werd tweemaal visueel afgelezen door elk van de 14 dierenartsen, met in totaal 28 waarnemingen per monster (totaal n = 560). Het onderzoek werd tweemaal uitgevoerd, met een n > 1.000.
  • Het was een geblindeerd onderzoek, waarbij de dierenartsen niet wisten wat de Spec cPL-concentratie van de monsters was.
Uitslagen:

De uitslagen toonden een correlatie van 95% voor zowel sensitiviteits- als specificiteitsmetingen ten opzichte van Spec cPL, met meer dan 1.000 monsteruitslagen. Er werden densitometermetingen uitgevoerd op de monsters waarbij de uitslagen elkaar tegenspraken. Zoals kon worden verwacht, bevonden de interpretaties die de meeste moeilijkheden veroorzaakten zich op het overgangspunt tussen de bovenkant van het normale bereik en de onderkant van het verhoogde bereik (als visueel afwijkende monsters in de grafiek vermeld).

Samenvatting en conclusies

SNAP cPLTM heeft een correlatie van 95% met de Spec cPL-test van het referentielaboratorium, de meest nauwkeurige test die momenteel beschikbaar is voor pancreatitis bij honden.2,8
IDEXX beveelt aan dat dierenartsen de SNAP cPLTM-test als point-of-caretest of de Spec cPL-test in het referentielaboratorium uitvoeren bij honden die symptomen van braken, anorexia, buikpijn of andere klinische symptomen van pancreatitis vertonen.

cPL-uitslagen
Interpretatie van de testuitslagen

Het testresultaat wordt weergegeven als een gekleurde vlek die moet worden vergeleken met een referentievlek. Als de kleurintensiteit van de monstervlek lichter is dan de kleurintensiteit van de referentievlek, is de cPL-concentratie normaal. Als de kleurintensiteit van de monstervlek gelijk is aan of donkerder is dan de kleurintensiteit van de referentievlek, is de cPL-concentratie abnormaal (ofwel “verhoogd” ofwel “consistent met pancreatitis”.)

Interpretatiegids voor SNAP cPL

≤ 200 µg/l

de Spec cPL-serumconcentratie bevindt zich in het normale bereik

201-399 µg/l de patiënt kan een ontsteking van de pancreas of een inflammatoire ziekte aan de pancreas hebben en de serum-Spec cPL® moet opnieuw worden beoordeeld. Als er klinische symptomen aanwezig zijn, behandel ze dan op de juiste manier en voer extra diagnoses uit om andere differentiële diagnoses te onderzoeken. Herhaal de Spec cPL® na 1-2 weken. Als de hond asymptomatisch is, moeten er na 3-4 weken opnieuw testen worden uitgevoerd
≥ 400 µg/l consistent met een ontsteking van de pancreas of een inflammatoire ziekte aan de pancreas

In deze onlinecursus leren diergeneeskundige medewerkers de aanwezige symptomen en risicofactoren die verband houden met pancreatitis bij honden vaststellen en begrijpen, een onderscheid maken tussen acute en chronische pancreatitis, de voordelen en beperkingen van de huidige diagnostische opties herkennen en gemeenschappelijke behandelingsopties bespreken.

Start deze cursus

Deze cursus is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de meest voorkomende honden- en kattenziekten en het effect daarvan op het cardiovasculaire systeem.

Start deze cursus

Deze driedelige cursus is bedoeld om dierenartsen te helpen bij het begrijpen en interpreteren van hematologische uitslagen bij kleine dieren, waaronder het gebruik van een geautomatiseerde analysator voor hematologie en het uitvoeren van een bevestigend bloedbeeldonderzoek.

Start deze cursus

Interne geneeskunde


Producten en diensten

SNAP-testen | Referentielaboratoria

Webinars en cursussen voor interne geneeskunde

Pancreatitis bij katten komt vaker voor dan de meeste dierenartsen zich realiseren. Deze onlinecursus helpt u bij de diagnose en de behandeling van pancreatitis bij katten. U zult leren dat pancreatitis bij katten heel anders is dan pancreatitis bij honden en u zult de symptomen en aandoeningen die vaak gelijktijdig voorkomen, leren herkennen. Deze cursus helpt u om te bepalen wanneer u op pancreatitis bij katten moet testen en hoe u het protocol in uw praktijk kunt implementeren. Ten slotte zult u vertrouwd raken met de nieuwste aanbevelingen voor de behandeling van pancreatitis bij katten.

Start deze cursus

In deze onlinecursus leren diergeneeskundige medewerkers de aanwezige symptomen en risicofactoren die verband houden met pancreatitis bij honden vaststellen en begrijpen, een onderscheid maken tussen acute en chronische pancreatitis, de voordelen en beperkingen van de huidige diagnostische opties herkennen en gemeenschappelijke behandelingsopties bespreken.

Start deze cursus

Deze cursus is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de meest voorkomende honden- en kattenziekten en het effect daarvan op het cardiovasculaire systeem.

Start deze cursus

Deze driedelige cursus is bedoeld om dierenartsen te helpen bij het begrijpen en interpreteren van hematologische uitslagen bij kleine dieren, waaronder het gebruik van een geautomatiseerde analysator voor hematologie en het uitvoeren van een bevestigend bloedbeeldonderzoek.

Start deze cursus