Sneltoetsen


Technische ondersteuning IDEXX Analyzers

Nederland: 070 700 7033

België: 02 700 64 38

Maandag t/m vrijdag
09:00 - 17:30 uur

Instructievideo's voor analyzers

Veelgestelde vragen

De lithiumheparineseparator voor volbloed kan voor een met heparine behandeld monster worden gebruikt, behalve wanneer de ASAT-, LDH- of CK-test voor katten wordt uitgevoerd. Een dubbele hoeveelheid heparine kan bij deze testen in monsters van katten tot een verhoogde uitslag leiden.

Nee. De aanbevolen mengmethode voor de lithiumheparineseparator voor volbloed is om de separator 5 keer rond te draaien.

Als u de separator liever om wilt keren en er wat bloed in en/of rond het deksel achterblijft, tik dan voorzichtig met de separator op het werkblad om het bloed van het deksel te verwijderen. De hoeveelheid van het monster die in het deksel kan achterblijven is te klein om problemen bij de analyse van het monster of een ongeldige uitslag te veroorzaken.

Breng 0,6 tot 0,8 cc volbloed in de separator aan. U kunt dit bepalen aan de hand van de maatstreepjes op de spuit die u gebruikt om het monster aan te brengen of door slechts tot de onderste lijn op de separator te vullen.

BELANGRIJK: U moet de QC-werkstroom via uw IDEXX VetLab-station opstarten (niet via een praktijkmanagementsysteem) om de referentiewaarden af te kunnen drukken.

1. Tik op Instrumenten op het beginscherm van het IDEXX VetLab-station. Het scherm Instrumenten wordt weergegeven.
2. Tik op het tabblad Catalyst Dx .
3. Tik op Kwaliteitscontrole.
4. Tik op het partijnummer van de betreffende partij voor kwaliteitscontrole en tik op QC uitvoeren.
5. Tik op de QC-informatie in de lijst In behandeling op het beginscherm van de Catalyst Dx en tik vervolgens op Laden.
6. Volg de scherminstructies voor het laden van het materiaal voor kwaliteitscontrole en tik vervolgens op Uitvoeren.

Wanneer de resultaten beschikbaar zijn, kunt u de volgende methoden gebruiken om de resultaten weer te geven:

 • Tik op Weergeven in het bericht Resultaten weergeven (dit bericht wordt standaard weergegeven wanneer een run is voltooid) om het scherm Gegevens: testresultaten te openen.
 • Tik op de QC-run in de lijst Recente testresultaten op het beginscherm van het IDEXX VetLab-station en tik vervolgens op Weergeven.
 • Tik op Gegevens op het beginscherm van het IDEXX VetLab-station, selecteer de QC-run die u wilt weergeven, tik op Gegevens weergeven, tik op het gewenste testresultaat en tik vervolgens op Resultaten weergeven.

Het wordt aanbevolen om monsters binnen 30 minuten na afname te verwerken. Als het monster niet onmiddellijk wordt verwerkt, doe dan het deksel op de separator om verdamping van het monster te voorkomen.

Lithiumheparineseparatoren voor volbloed moeten met het groene deksel erop bij kamertemperatuur worden bewaard. Bewaar separatoren niet in direct zonlicht of bij warmtebronnen.

Ik heb mijn CLIPS/slides een nacht uit de vriezer/koelkast gelaten. Zijn ze nog steeds bruikbaar?

Ze zijn nog steeds bruikbaar als ze een eenmalige periode van 24 uur op kamertemperatuur zijn gelaten. Dat geldt zolang ze vanaf de
aankomst op de juiste wijze zijn bewaard.

 

We hebben de slides bij aankomst niet in de vriezer/koelkast gezet?

Ze zijn nog een eenmalige periode van 24 uur bruikbaar zolang u ze 24 uur na verzending hebt
ontvangen (48 uur in totaal). Als u niet zeker weet op welk tijdstip ze zijn verzonden, neem dan contact op met uw
afdeling klantenservice voor advies.

 

Ik heb mijn slides met paarse bovenkant in de koelkast gelaten. Zijn ze nog steeds bruikbaar?

Ze kunnen een eenmalige periode van maximaal 24 uur uit de vriezer worden gelaten. We raden aan de slides
weg te gooien als ze langer dan 24 uur uit de vriezer zijn gelaten.

 

De lithiumheparineseparator voor volbloed heeft het voordeel van plasma dat na gebruik in de Catalyst Dx-analysator voor klinische chemie kan worden teruggewonnen en worden gebruikt voor de verdere testen die u wilt uitvoeren.

Als er nadat het benodigde volume van 0,6 tot 0,8 cc in de separator is aangebracht nog bloed over is in de bij de patiënt gebruikte spuit, kan het resterende deel van het monster in een monsterbuisje worden aangebracht zolang het benodigde vulvolume toereikend is.

Smart Flags

De markering voor de ProCyte Dx-analysator wijst de gebruiker op de aanwezigheid van een afwijkende cel of groep cellen die niet kan worden ondergebracht in het normale hemogram.

 

Asterisk (*)

Een asterisk (*) geeft aan dat er problemen zijn met de groep cellen die op de analysator aanwezig zijn.

 

Koppeltekens (--.--)

Koppeltekens (--.--) geven aan dat er voor een bepaalde parameter geen uitslag kon worden verkregen. In beide gevallen dient er een bloeduitstrijkje te worden bekeken. Deze markeringen fungeren als interne controles die de arts erop wijzen dat een monster onder de microscoop moet worden onderzocht. 

Ondersteuningsvideo's voor analysatoren 

 • Aanprikken van de vena jugularis bij de hond
 • Aanprikken van de vena jugularis bij de kat
 • Aanprikken van de vena saphena medialis
   

Bekijk de video's

Nee, de SCA2000-analysator kan niet op het IDEXX VetLab-station worden aangesloten.

Hoewel IDEXX geen bevoegd SCA2000-onderhoudscentrum is en niet voor het onderhoud van deze analysatoren kan zorgen, werkt IDEXX ten behoeve van de klant samen met de fabrikant om problemen in verband met garantie en onderhoud op te lossen.

IDEXX biedt SCA2000-gebruikers kortingsprogramma's aan in ruil tegen een Coag Dx-analysator.

Op de Coag Dx-analysator wordt elke dag automatisch interne kwaliteitscontrole uitgevoerd met betrekking tot de elektronica en temperatuur om de werking van de analysator te controleren. Er wordt ook elke keer dat de analysator wordt geactiveerd en er een test op wordt uitgevoerd een systeemcontrole op het instrument uitgevoerd.

Hoewel veel dieren met de Coag Dx-analysator kunnen worden onderzocht, is het instrument alleen gevalideerd voor de volgende diersoorten:

 • Honden- en kattensoorten: PT, citraat-PT, aPTT, citraat-aPTT¬
 • Paardensoorten: PT, citraat-PT

Ja. Het IDEXX-verbruiksartikel kan zowel met de IDEXX Coag Dx- als de SCA2000-analysator worden gebruikt.

Kan mijn SNAPshot Dx-analysator de SNAP fPL-test aflezen? 

Ja. De SNAPshot Dx-analysator kan de SNAP cPL-test en de SNAP fPL-test aflezen.

IDEXX-urinestrips zijn gevalideerd voor urine van honden, katten en paarden.

Vanwege het hoge aantal fout-negatieven bij kleine huisdieren zijn nitrieten van zeer beperkte waarde bij monsters van dieren.

De volgende parameters kunnen met de IDEXX-urinestrips worden bepaald:

 • pH
 • Eiwit
 • Ketonen
 • Bilirubine
 • Leukocyten
 • Glucose
 • Urobilinogeen
 • Bloed of hemoglobine

De IDEXX-urinestrips kunnen slechts één keer worden gebruikt.

Kalibreer de IDEXX VetLab UA-analysator één keer per week met de IDEXX VetLab® UA™-kalibratiestrips De kalibratieprocedure neemt nog geen twee minuten in beslag. Raadpleeg de beknopte instructiegids of de gebruikershandleiding voor de kalibratieprocedure.

Een volledig urineonderzoek omvat fysisch, chemisch en microscopisch onderzoek:

 1. Inspectie van de kleur en helderheid van de urine
 2. De urinedichtheid wordt bepaald met een refractometer voor diergeneeskundig gebruik
 3. Bepaling van de chemische samenstelling van de urine (d.w.z. pH, bilirubine, glucose, occult bloed en ketonen)
 4. Microscopisch onderzoek van het urinesediment

Dextrose 5% wordt gewoonlijk gebruikt om een vochttekort aan te vullen en niet om calorieën toe te voeren. Dextrose 5% (200 kcal/l) kan behalve bij heel kleine dieren niet worden gebruikt om in de dagelijkse behoefte aan calorieën te voorzien. In gevallen waarin er rekening wordt gehouden met sepsis of als er sprake is van hypoglykemie door een andere oorzaak, kunt u 100 ml met 50% dextrose (d.w.z. 50 g) toevoegen aan 1 liter ringerlactaatoplossing om een oplossing met 5% dextrose te bereiden. In deze situatie gebruikt u dextrose dan voor de behandeling van vermoede of gedocumenteerde hypoglykemie.

De subcutane toedieningsweg kan worden gebruikt voor onderhoudsbehandeling bij kleine honden en katten, maar dient niet te worden gebruikt bij patiënten met acuut, ernstig vochtverlies (d.w.z. patiënten met aanwijzingen voor een tekort aan circulerend volume). Deze toedieningsweg wordt ook niet aanbevolen bij sterk uitgedroogde of onderkoelde dieren, waarbij er sprake kan zijn van aanzienlijke perifere vasoconstrictie, wat de absorptie van vloeistof zou kunnen belemmeren. Voor subcutane toediening worden alleen isotone kristallijne vloeistoffen met lactaat als precursor van een basische stof (bijv. ringerlactaatoplossing) aanbevolen. De lage pH en het hoge acetaatgehalte van sommige PlasmaLyte-oplossingen en Normosol-R kan bijdragen aan pijn na subcutane injectie. Een oplossing van 5% dextrose in water wordt gewoonlijk afgeraden voor subcutaan gebruik, omdat er een tijdelijke elektrolytenstoornis zou kunnen optreden bij het instellen van een evenwicht tussen de extracellulaire vloeistof en de toegediende vloeistof zonder elektrolyten. Ten slotte wordt wel aangevoerd dat subcutaan gebruik van kristallijne vloeistoffen met dextrose het dier vatbaar kan maken voor cellulitis als er bij de injectie bacteriën worden ingebracht.


We horen graag van u

Vul het formulier hieronder in en wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

IDEXX hecht groot belang aan de juiste verwerking van persoonlijke gegevens.
Zie ons privacybeleid.


Als eerste op de hoogte van nieuwe testen en leuke webinars.