Sneltoetsen


IDEXX Reference Laboratories
DISCOVER MORE

Cat sitting on windowsill.

IDEXX FGF-23 Test

Een nieuwe methode voor het managen en monitoren van fosfaat-overschot bij katten met chronische nierziekte (CNZ).

Vroege detectie van een fosfaat-overschot en metabolic bone disease bij katten met IRIS CNZ stadium 1 en 2.1,2

Maakt zelfverzekerde beslissingen over de behandeling mogelijk, zoals het instellen van een dieet met laag fosforgehalte.

Geeft meer inzicht in de niergezondheid van uw patiënten – als aanvulling op ons brede portfolio van nierdiagnostiek, waaronder de IDEXX SDMA test.

Neem contact op

Referenties

  1. Geddes RF, Elliott J, Syme HM.  Relationship between Plasma Fibroblast Growth Factor-23 concentration and Survival Time in Cats with Chronic Kidney Disease.  J Vet Intern Med. 2015;29:1494-1501.
  2. Finch NC, Geddes RF, Syme HM, Elliott J.  Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23) Concentrations in Cats with Early Nonazotemic Chronic Kidney Disease (CKD) and in Health Geriatric Cats.  J Vet Intern Med.  2013;27:227-233