IDEXX SDMA

Interpretatie van de SDMA-waarde

IDEXX SDMA stroomdiagram

Een verhoogde SDMA*-concentratie is een weerspiegeling van verminderde glomerulaire filtratiesnelheid (GFR). Zowel primaire nierziekten als secundaire aandoeningen die de nierfunctie beïnvloeden kunnen zorgen voor een verhoging van de SDMA-concentratie. Volg dit stroomdiagram om verhoogde SDMA-waardes verder te onderzoeken en te bepalen of sprake is van acute, actieve of chronische schade. Verder geeft dit stroomdiagram de beginstappen in het onderzoeken, behandelen en monitoren van de aandoening.

Beginstappen in het onderzoeken, behandelen en monitoren van verminderde GFR, vastgesteld door een verhoogd SDMA

Onderzoek

Onderliggende oorzaak, gelijktijdig aanwezige aandoeningen, chronische nierziekte (CNZ)

Onderliggende oorzaak
 • Urineweginfectie/ pyelonefritis
 • Toxiciteit (bijv. NSAID’s, ethyleenglycol, lelies)
 • Acute nierschade
 • Systemische hypertensie
 • Chronische nierziekte (CNZ)
Overweeg om uit te voeren
 • Urinekweek met antibiogram
 • Onderzoek op infectieziekten
 • Diagnostische beeldvorming abdomen
 • UPC-ratio voor proteïnurie
 • Bloeddrukmeting
Gelijktijdig aanwezige aandoeningen
 • Hydratiestatus
 • Schildklierfunctie (kat) 

Behandel

Behandel onderliggende aandoening, ondersteun nierfunctie, pas anesthesieprotocol aan

Behandel op de juiste manier
 • Onderliggende aandoening (bijv. pyelonefritis, infecties)
 • Dehydratie
 • Stop met nefrotoxische medicatie (bijv. NSAID’s)
 • Hypertensie
 • Proteïnurie
Extra ondersteuning
 • Voldoende schoon water
 • Nierondersteunend dieet indien nodig
Pas anesthesieprotocol aan
 • Geef vloeistoftherapie (intraveneus of subcutaan)
 • Dien zuurstof toe voorafgaand, tijdens en na de ingreep
 • Pas pijnmedicatie aan

Monitor

Monitor het resultaat van de behandeling

Controleer renale biomarkers

Test en volg de trend van deze parameters:

 • SDMA, kreatinine, ureum en fosfaat
 • Urineonderzoek
 • Bloeddruk
Resultaat

Verminderde GFR, stabiel

SDMA aanhoudend verhoogd, maar stabiel
 • GFR blijft verminderd, maar stabiel
 • Overweeg diagnose CNZ, zie IRIS richtlijnen voor stagering en behandeling
 • Start gepaste ondersteunende zorg en monitoring

Verminderde GFR, progressief

SDMA blijft stijgen
 • Actieve nierschade aanwezig
 • Onderzoek opnieuw: herhaal of start aanvullende onderzoeken
 • Start ondersteunende zorg

Herstel van GFR

SDMA normaliseert
 • Herstel van milde nierschade
 • Reactie op succesvolle behandeling
 • Compensatiemechanismen
 • Controleer opnieuw binnen 6 maanden tot 1 jaar

Download de printversie van het IDEXX SDMA stroomdiagram

IDEXX SDMA algorithm and IMM protocol

* SDMA is een afkorting van symmetrisch dimethylarginine

Ga naar idexx.nl/sdma voor een compleet overzicht van alle referenties.

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad. Zoals bij elke diagnose of behandeling, dient u bij iedere patiënt uw klinisch oordeel te baseren op een volledig onderzoek van de patiënt, inclusief voorgeschiedenis, klinische presentatie en uitgebreid laboratoriumonderzoek. Met betrekking tot medicamenteuze therapie en monitoring dient u de bijsluiter van het product te raadplegen voor een volledige beschrijving van doseringen, indicaties, interacties en voorzorgsmaatregelen. Diagnose en behandeling vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de behandelend dierenarts.