IDEXX SDMA

SDMA – een casestudy: Jimmy

Verhoogde SDMA-waarde leidt bij de jaarlijkse controle van een kat tot ontdekking van chronische nierziekte met hypertensie

Achtergrondinformatie

Naam: Jimmy
Leeftijd: 13 jaar
Ras: Amerikaanse korthaar
Geslacht: Mannelijk

Reden voor bezoek
Jimmy kwam op spreekuur voor zijn jaarlijkse controle en vaccinaties.

Voorgeschiedenis
Hij was zowel een binnen- als een buitenkat en zijn eigenaar vond dat Jimmy het goed deed en dat er geen redenen voor zorgen waren.

Lichamelijk onderzoek
Jimmy was levendig, alert en responsief. Bij meting waren temperatuur, hartslag en ademhaling normaal. Hij had voldoende spiermassa en een goede lichaamsconditiescore. Ook de rest van het lichamelijk onderzoek leverde geen bijzonderheden op, behalve wat matige tandvleesproblemen.

Diagnostisch plan

Er werd een gebitsreiniging voorgesteld, en voor de preanesthesie-screening werden er monsters afgenomen voor volledig bloedbeeld, routineprofiel inclusief SDMA-test, totaal T4 en volledig urineonderzoek.

Diagnostische beoordeling

 • Belangrijke afwijkingen die werden gevonden in de diagnostische/laboratoriumtests van Jimmy waren een verhoogde SDMA*-waarde van 23 μg/dl en een lage urinedichtheid van 1.015.
 • De overige uitslagen, inclusief creatinine en totaal T4, waren binnen de referentie-intervallen.
 • SDMA is een vroegere en betrouwbaardere biomarker voor de nierfunctie dan creatinine en als die concentratie is gestegen, is nader onderzoek geboden.

Vervolgstappen

 • De eigenaar van Jimmy werd geïnformeerd dat voorafgaand aan de gebitsprocedure extra zorg en nadere controle nodig waren.

 • Geadviseerde maatregelen waren: meer toegang tot drinkwater (een bak buiten en bakjes op de verschillende verdiepingen binnen), een dieet speciaal bedoeld voor senior katten1 en een afspraak voor een hercontrole over 2 weken.

 • Verder waren beeldvormende diagnostiek van de nieren en gerelateerde structuren en bloeddrukmeting het overwegen waard.

Follow-up en diagnose

 • Jimmy kwam 1 maand later terug en zijn laboratoriumuitslagen lieten zien dat de SDMA-waarde verhoogd maar stabiel bleef met 19 μg/dl en zijn urinedichtheid met 1.015 ongewijzigd was. De andere laboratoriumuitslagen bleven binnen de norm.

 • Op de echo van de buik waren geen tekenen van nierstenen of infectie te zien, wel waren de nieren te klein, wat overeenkomt met chronische nierziekte (CNZ).

 • De systolische bloeddruk was 175 mmHg en bij een nieuwe meting een paar dagen later was deze nog steeds te hoog.

 • Aan de hand van deze resultaten en de richtlijnen voor CNZ-stadiëring van de International Renal Interest Society (IRIS) werd bij Jimmy CNZ stadium 2 vastgesteld. Bepaald werd dat Jimmy medicatie zou krijgen voor zijn hoge bloeddruk en dat zijn eigenaren hem op een nierdieet zouden zetten terwijl ze hem vers water op verschillende plaatsen bleven aanbieden.

Patiëntuitslagen

Klinische chemie

IDEXX SDMA report screenshot for Jimmy case study

Urineonderzoek

Urinalysis reports screenshot for Jimmy case study

Hematologie

Hematology report screenshot for Jimmy case study

Totaal T4

Endocrinology report screenshot for Jimmy case study

Richtlijnen voor CNZ-stadiëring van IRIS

Stage of kidney disease infographic for Jimmy case study

Discussie

Gevallen zoals dat van Jimmy zien dierenartsen vaak, en zijn casus laat zien dat slechts een enkele verhoging van de SDMA-waarde ervoor zorgt dat verder onderzoek en eventuele behandeling in gang worden gezet.

M.b.v. SDMA kunnen problemen eerder worden ontdekt en de SDMA-waarde is betrouwbaarder dan de creatininewaarde bij beoordeling van de nierfunctie.2-6 
Een paar veranderingen in de watervoorziening van Jimmy en het invoeren van een nierdieet droegen bij aan het afremmen van de progressie van Jimmy's nierziekte. De nierziekte van Jimmy kon adequaat gemonitord en beheerst worden voorafgaand aan zijn gebitsprocedure. Tijdens de ingreep aan zijn gebit werden ook de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen ter bescherming van zijn nieren. Dankzij de vroege detectie m.b.v. SDMA kunnen voor de lange termijn regelmatige afspraken voor Jimmy worden ingepland om zijn nierziekte in de gaten te houden. Hierdoor kunnen eventuele ziekteprogressie en complicaties sneller geconstateerd en behandeld worden.

SDMA-bepaling is belangrijk

Veeg om onze gerenommeerde software en apparatuur te bekijken.

Klik op de foto's om te zien hoe actie naar aanleiding van de IDEXX SDMA-testresulten Reese, Molly, Bess, Jimmy, Mary Jane, Scarlet en Zeke heeft geholpen. .

*Symmetrisch dimethylarginine.

Referenties

 1. Nabity MB, Lees GE, Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036–1044.
 2. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676-1683.
 3. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794-802.
 4. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced-protein foods enriched with fish oil, L-carnitine and medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588-596.
 5. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez LD, Jewell DE. Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(3):808-814.