De IDEXX SDMA-test

Wat u kunt doen als de SDMA-waarde verhoogd is

Een verhoogde SDMA-spiegel geeft een verminderde nierfunctie aan, wat het gevolg kan zijn van acute nierschade, chronische nierziekte (CNZ) of beide. 

Het IDEXX SDMA-stroomdiagram helpt u om de juiste stappen te zetten richting het vaststellen van ziekte en de diagnose wanneer de SDMA-waarde verhoogd is.

Download: IDEXX SDMA-stroomdiagram

Bekijk: Vervolgstappen bij een verhoogde SDMA-waarde
 

Als de SDMA-waarde verhoogd is en de andere waarden er normaal uitzien

De SDMA-waarde geeft meer informatie dan enkel de creatinine- en BUN-waarden.

Bess, een kat met CZN, waarbij de onderzoeksparameters binnen de normaalwaarden vielen, had een verhoogde SDMA-uitslag. Leer meer over het opsporen van nierziekte bij katten m.b.v. SDMA. 

Lees deze casestudy

Volg de IRIS-richtlijnen voor de stadiëring en behandeling van CNZ

Overview of the International Renal Interest Society (IRIS) guidelines for Chronic Kidney Disease (CKD)

De richtlijnen van de International Renal Interest Society (IRIS) voor chronische nierziekte (CNZ) onderschrijven het belang van SDMA voor zowel diagnose als behandeling.6 

Meer informatie

 

Tip: Deel deze informatiebron, Pet Health Network, met huisdiereigenaren

6 opmerkelijke feiten over nierziekte bij katten

Antwoorden op veelgestelde vragen over een verhoogde SDMA-waarde

Als de SDMA-concentratie verhoogd is bij een preanesthesie-screening voor een electieve procedure, is het verstandig het SDMA-stroomdiagram te volgen om vast te stellen of nierziekte aannemelijk is en welke onderzoeken, behandeling en monitoring aanbevolen zijn. 

Een vroege diagnose biedt de kans om op de volgende manier actie te ondernemen:

 • Onderzoek doen naar een onderliggende oorzaak van nierziekte, met name naar behandelbare factoren.
 • Het onder controle houden of behandelen van onderliggende oorzaken of verstorende factoren en het implementeren van behandelwijzen om toekomstige beschadiging van de nieren te voorkomen.
 • De patiënt monitoren zoals past bij de gestarte behandeling voor een vastgestelde onderliggende ziekte of verstorende factor.

Aanhoudend verhoogde SDMA-concentratie bij een gehydreerde patiënt is kenmerkend voor nierziekte. SDMA houdt sterk verband met de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) en neemt toe wanneer de GFR afneemt. Dus als de GFR daalt door pre- of postrenale azotemie, zal de SDMA-spiegel dienovereenkomstig stijgen.

Bij ongeveer 26% van de katten is de SDMA verhoogd. Naarmate een kat ouder wordt, neemt de kans erop toe.7

Bij ongeveer 11% van de honden is de SDMA verhoogd. Naarmate een hond ouder wordt, neemt de kans erop toe.7

Nierziekte komt vaak voor; 1 op de 3 katten8 en 1 op de 10 honden9 ontwikkelt gedurende zijn/haar leven een vorm van nierziekte. 

Zie de veelgestelde vragen over SDMA voor meer antwoorden

Twee opties; dezelfde betrouwbare resultaten

De inhouse Catalyst SDMA-test voor gebruik met de chemieanalysatoren Catalyst One en Catalyst Dx
De IDEXX SDMA-test, onderdeel van elk chemisch routineprofiel of verkrijgbaar als standalone-test bij IDEXX Laboratorium

Referenties

 1. Nabity MB, Lees GE, Boggess M, et al. Symmetric dimethylarginine assay validation, stability, and evaluation as a marker for early detection of chronic kidney disease in dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(4):1036–1044.
 2. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in cats with chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2014;28(6):1676-1683.
 3. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine in dogs with naturally occurring chronic kidney disease. J Vet Intern Med. 2016;30(3):794-802.
 4. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced protein foods enriched with fish oil, L-carnitine, and medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588–596.
 5. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez LD, Jewell DE. Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet Intern Med. 2015;29(3):808-814.
 6. International Renal Interest Society. 2015 IRIS CKD Staging Guidelines. www.iris-kidney.com/guidelines. Geraadpleegd: 9 mei 2018.
 7. Gegevens beschikbaar bij IDEXX-laboratoria, Inc. Westbrook, Maine, VS.
 8. Lulich JP, Osborne CA, O'Brien TD, Polzin DJ. Feline renal failure: questions, answers, questions. Compend Contin Educ Pract Vet. 1992;14(2):127-153.
 9. Brown SA. Renal dysfunction in small animals. The Merck Veterinary Manual website. www.merckvetmanual.com/urinary_system/noninfectious_diseases_of_the_urinary_system_in_small_animals/renal_dysfunction_in_small_animals. Geüpdatet: oktober 2013. Geraadpleegd: 9 mei 2018.