Sneltoetsen


IDEXX Laboratorium
ONTDEK MEER

Laboratory technician with mask on preparing microbiology samples with pipette

IDEXX SARS-CoV-2
(COVID-19) RealPCR Test

Voor incidentele gevallen, in specifieke situaties

In uitzonderlijke situaties, waarin wordt voldaan aan specifieke criteria, biedt deze test dierenartsen de mogelijkheid om huisdiereigenaren gerust te stellen dat hun dier negatief is getest, of om in te grijpen en te zorgen dat de patiënt de best mogelijke verzorging krijgt, mocht deze positief zijn getest. De criteria zijn:

 • Het huisdier leeft in een huishouden met een mens die COVID-19 heeft of positief is getest op het coronavirus
 • Het huisdier is reeds getest op meer gangbare infecties, die zijn uitgesloten door een dierenarts
 • Het huisdier (met name kat en fret) vertoont klinische symptomen die passen bij COVID-19
   

We adviseren Nederlandse dierenartsen om contact op te nemen met de NVWA voordat een dier wordt getest op COVID-19.

Zo vraagt u de test aan

Om in specifieke gevallen een COVID-19 infectie bij huisdieren te bevestigen of uit te sluiten

Vooraanstaande volksgezondheidsorganisaties en dierenartsen bij IDEXX zijn het erover eens dat de overdracht van het SARS-CoV-2 virus voornamelijk van mens tot mens plaatsvindt en adviseren om asymptomatische huisdieren niet te testen. Bij patiënten met symptomen is het waarschijnlijker dat de ziekte wordt veroorzaakt door andere, vaker voorkomende infecties, maar niet door COVID-19.14

Hoewel er op dit moment geen bewijs is dat honden of katten een rol spelen in het overdragen van het coronavirus op mensen, is er wel groeiend klinisch bewijs dat er mogelijk verschillende mate van gevoeligheid is voor infectie tussen de verschillende diersoorten. Recente wetenschappelijk onderzoek heeft bovendien aangetoond dat katten en fretten mogelijk vatbaarder zijn voor klinische infecties. Honden lijken daarentegen over het algemeen minder vatbaar te zijn voor infecties.8-11

Wanneer er moet worden getest

Vooraanstaande volksgezondheidsorganisaties en dierenartsen bij IDEXX zijn het erover eens dat de overdracht van het SARS-CoV-2 virus voornamelijk van mens tot mens plaatsvindt en adviseren om asymptomatische huisdieren niet te testen. Bij patiënten met symptomen is het waarschijnlijker dat de ziekte wordt veroorzaakt door andere, vaker voorkomende infecties, maar niet door COVID-19.14

In overeenstemming met de richtlijnen van medische experts, luidt de richtlijn van IDEXX dat dierenartsen de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test kunnen aanvragen wanneer dit wordt aangeraden door een volksgezondheidsorganisatie (NVWA in Nederland) en als er is voldaan aan deze drie criteria:

 • Het huisdier leeft in een huishouden met een mens die COVID-19 heeft of positief is getest op het coronavirus
 • Het huisdier is reeds getest op meer gangbare infecties, die zijn uitgesloten door een dierenarts
 • Het huisdier (met name een kat en fret) vertoont klinische symptomen die passen bij COVID-19
   

Bekijk onze Diagnostic Update voor meer informatie.


IDEXX staat volledig achter de aanbeveling op de website van de American Veterinary Medical Association (AVMA) die luidt: 'Als er een nieuwe, zorgwekkende ziekte wordt geconstateerd die niet anders kan worden verklaard en het dier heeft een nauw en langdurig contact gehad met een persoon bij wie COVID-19 wordt vermoed of is geconstateerd, moet de dierenarts contact opnemen met een toezichthoudende dierenarts of een volksgezondheidsinstantie om na te gaan of het nodig is om het dier te testen op COVID-19.'

Hoe aan te vragen

Instructies voor het insturen van monsters voor de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de International Air Transport Association (IATA) hebben de volgende richtlijnen afgegeven: "Klinische (niet-gepropageerde) monsters van vermoede of bevestigde COVID-19-gevallen worden toegewezen aan UN 3373, Biologische Substantie, Categorie B, tenzij de landen van herkomst, doorvoer of bestemming nationale aanbevelingen hebben opgesteld waarin ze anders worden gedefinieerd."

Het verzendmateriaal en de verpakkingsinstructies die we voor elk regulier monster verstrekken, zijn in overeenstemming met UN 3373. Volg deze instructies strikt op en aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

Geen klant bij IDEXX? Wij verzoeken u contact met ons op te nemen voor het aanmaken van een account.

Testnamen en -codes

Testcode: COVIDP

IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test

Testcode: COVIDPFU

IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test Follow-up

Vervolgtest op een eerdere RealPCR-test of -profiel

Gebruik VetConnect PLUS om de test online aan te vragen of schrijf de testcode handmatig op het papieren aanvraagformulier.

 

Test eerst op meer gangbare oorzaken van luchtweginfecties voordat u test op SARS-CoV-2 (COVID-19)


Voorste luchtwegen profiel kat (real-time PCR)

Chlamydia felis (DNA), Feline Calicivirus FCV (RNA), Herpesvirus FHV-1 (DNA, kwantitatief), Mycoplasma felis (DNA), Bordetella bronchiseptica (DNA)

Testcode: POAK

 

Voorste luchtwegen profiel hond (real-time PCR)

Canine Adenovirus type 2 (DNA), Canine Herpesvirus-1 (DNA), Canine Parainfluenzavirus (RNA), Canine Influenzavirus (RNA), Canine Respiratory Coronavirus (RNA), Distempervirus CDV (RNA, kwantitatief), Mycoplasma cynos (DNA), Bordetella bronchiseptica (DNA)

Testcode: POAH

Richtlijnen voor het afnemen van monsters

Richtlijnen voor het afnemen van SARS-CoV-2 monsters

Wij raden aan om te overleggen met de NVWA (NL) over de meest recent richtlijnen met betrekking tot een veilige afname van monsters voordat een huisdier wordt getest op SARS-CoV-2. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, mondkapje, jas en oogbescherming, wordt geadviseerd als er monsters worden afgenomen bij een huisdier dat mogelijk met SARS-CoV-2 is geïnfecteerd.

Het ideale monster is afhankelijk van de klinische presentatie en het doel van de test.
 • Bij respiratoire symptomen: Diep keelswab (met zichtbaar organisch materiaal op de swab; stevig wrijven) en een conjunctivale swab (veeg het oog schoon, bemonster aan de binnenzijde van het ooglid). Als de patiënt meewerkt kan er ook een diepe neusswab worden afgenomen. Gebruik swabs zonder transportmedium en bewaar het monster gekoeld.
 • Bij gastro-intestinale symptomen: 3-5 gram (minimaal 1 gram) verse ontlasting in een steriel potje, een diepe keelswab (met zichtbaar organisch materiaal op de swab; stevig wrijven) en een conjunctivale swab (veeg het oog schoon, bemonster aan de binnenzijde van het ooglid). Gebruik swabs zonder transportmedium en bewaar het monster gekoeld.
 • Zonder duidelijke symptomen (bijv. onderzoeksdoeleinden): 3-5 gram (minimaal 1 gram) verse ontlasting in een steriel potje, een diepe keelswab (met zichtbaar organisch materiaal op de swab; stevig wrijven) en een conjunctivale swab (veeg het oog schoon, bemonster aan de binnenzijde van het ooglid) en een diepe neusswab. Gebruik swabs zonder transportmedium en bewaar het monster gekoeld.

Monstervereisten

Diep keelswab (met zichtbaar organisch materiaal op de swab; stevig wrijven) en een conjunctivale swab (veeg het oog schoon, bemonster aan de binnenzijde van het ooglid). Gebruik swabs zonder transportmedium en bewaar het monster gekoeld.

Extra monsters voor de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test: Als de patiënt meewerkt kan er ook een diepe neusswab worden afgenomen. Als er gastro-intestinale symptomen aanwezig zijn, stuur dan ook 3-5 gram (minimaal 1 gram) verse ontlasting in een steriel potje mee.

Meldingsplicht

Wordt er melding gedaan bij een positief resultaat van de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test?

Als er een positief SARS-CoV-2 resultaat wordt vastgesteld, zal IDEXX de essentiële informatie die vereist is onder de geldende wetgeving doorgeven aan volksgezondheidsinstanties en/of veterinaire instanties. De dierenarts die het monster heeft ingezonden, is ook verantwoordelijk voor het melden van het positieve resultaat en speelt een belangrijke rol door extra klinische gegevens te leveren en informatie te verschaffen over de voorgeschiedenis van de patiënt. Positieve resultaten van de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test zullen bovendien worden bevestigd door een ander erkend laboratorium.

Support

Testen online aanvragen

Wist u dat u online testen kunt opzoeken en aanvragen op vetconnectplus.nl?

Tijd tot resultaat

Eerste resultaten binnen 2-3 dagen. Houd rekening met extra tijd voor het bevestigen van positieve PCR-resultaten van SARS-CoV-2.

Klantenservice en medisch advies

IDEXX ondersteunt uw praktijk met onze klantenservice, technische dienst en medical consultants, die worden bijgestaan door erkende veterinaire specialisten.

070 700 7033
Artist rendering of DNA extraction using RealPCR

Wat is PCR?

Met PCR-testen wordt de aanwezigheid van het DNA of RNA van het pathogeen in het monster van een patiënt gedetecteerd. PCR is een zeer gevoelige en specifieke testmethode om de aanwezigheid van een pathogeen te bevestigen.

PCR-testen maken het mogelijk in een vroeg stadium een ziekte bij een dier aan te tonen:
 • Vaak is een PCR-test bij een geïnfecteerd dier positief voordat antilichamen aangetoond kunnen worden.

Neem contact op met de klantenservice

Volksgezondheid en andere vragen van niet-klanten: Klik hier

Referenties

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). www.cdc.gov/COVID19. Accessed April 16, 2020.
 2. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Accessed April 16, 2020.
 3. American Veterinary Medical Association. COVID-19: What veterinarians need to know. www.avma.org/coronavirus. Accessed April 16, 2020.
 4. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). The new coronavirus and companion animals—advice for WSAVA members. www.wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-members. Accessed April 16, 2020.
 5. Ong SWX, Tan YK, Chia PY, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by serve acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient [published online ahead of print March 4, 2020]. JAMA. 2020;e203227. doi:10.1001/jama.2020.3227
 6. van Doremalen N, Bushmaker Y, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of SARS-COV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med2020;382(16):1564–1567. doi:10.1056/NEJMc2004973
 7. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor recognition by the novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS coronavirus. J Virol. 2020;94(7):e00127-20. doi:10.1128/JVI.00127-20
 8. Shi J, Wen Z, Zhong G, et al.  Susceptibility of ferrets, cats, dogs and other domesticated animals to SARS-coronavirus 2. Science. 2020;eabb7015. doi:10.1126/science.abb7015
 9. Kim Y, Kim SG, Kim SM, et al. Infection and rapid transmission of SARS-CoV-2 in ferrets [published online ahead of print April 5, 2020]. Cell Host Microbe. 2020;S1931-3128(20)30187-6. doi:10.1016/j.chom.2020.03.023
 10. Questions and answers on the 2019 coronavirus disease (COVID-19): Surveillance and events in animals. World Organisation for Animal Health (OIE) website. www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus. Updated April 9, 2020. Accessed April 16, 2020.
 11. USDA Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States. USDA Animal and Plate Health Inspection Service website. https://www.aphis.usda.gov/aphis/dashboards/tableau/sars-dashboard. Updated February 15, 2021. Accessed March 16, 2021.
 12. OIE Statement on COVID-19 and Mink. OIE World Organisation for Animal Health website. https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/oie-statement-on-covid-19-and-mink/. Accessed March 16, 2021.
 13. Low-level of infection with COVID-19 in pet dog [news release]. Hong Kong: Government of the Hong Kong Special Administrative Region; March 4, 2020. www.info.gov.hk/gia/general/202003/04/P2020030400658.htm. Accessed April 16, 2020.
 14. Journal of Small Animal Practice (2020), 1-7: Frequency of respiratory pathogens and SARS-CoV-2 in canine and feline samples submitted for respiratory testing in early 2020. doi: 10.1111/jsap.13300.

 

Testen m.b.v. PCR is een service die wordt uitgevoerd conform een overeenkomst met Roche Molecular Systems, Inc.