Klinisch bewijs duidt op verschillende niveaus van vatbaarheid voor een SARS-CoV-2 (COVID-19) virusinfectie bij dieren

De kennis over de transmissie van COVID-19, met name als het gaat om huisdieren, ontwikkelt zich snel. COVID-19 is voornamelijk een humane aandoening die rechtstreeks van mens op mens wordt overgedragen door respiratoire luchtdruppeltjes.1–4 Vooraanstaande experts (inclusief AVMA, CDC en OIE) blijven erbij dat er geen bewijs is dat huisdieren een significante rol spelen bij het overbrengen van COVID-19 op mensen. Wel is er steeds meer bewijs dat huisdieren, met name katten en fretten, in uitzonderlijke gevallen geïnfecteerd kunnen raken met het SARS-CoV-2 virus als gevolg van contact met besmette mensen.

Met het oog op deze nieuwe informatie, stelt het IDEXX Laboratorium de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test beschikbaar voor dierenartsen als een snelle, betrouwbare en specifieke testoptie voor incidentele gevallen die aan specifieke criteria voldoen.

Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) COVID-19 officieel tot pandemie verklaard. Op dat moment ging men er vanuit dat huisdieren geen risico liepen op een besmetting met COVID-19 door hun eigenaren. In de weken die daarop volgden, verschenen er echter verscheidene op zichzelf staande meldingen over een omgekeerde zoönotische overdracht op dieren, inclusief twee honden en een kat in Hong Kong, een kat in België en een tijger (en mogelijk andere grote katachtigen) in de Bronx Zoo.5–7 Er is bewijs (inclusief seroconversie bij een hond, consistente klinische verschijnselen bij de tijger en de Belgische kat, en een positieve virusisolatie bij een andere hond) dat tenminste enkele van deze gevallen daadwerkelijke infecties zijn en niet alleen maar een contaminatie vanuit de omgeving. Bovendien hebben recente, experimentele studies aangetoond dat katten en fretten met het SARS-CoV-2 virus kunnen worden besmet en de infectie kunnen overbrengen op andere katten of fretten.8,9 Geïnfecteerde katten en fretten kunnen asymptomatisch zijn of koorts hebben, milde respiratoire symptomen vertonen of gastro-intestinale klachten hebben. Geen van beide geïnfecteerde honden vertoonden klinische symptomen. Een serologisch onderzoek suggereert dat een asymptomatische infectie bij katten vaker voorkomt dan voorheen werd vermoed.10 Honden lijken in vergelijking met katten of fretten meer weerstand te hebben tegen infectie en met name tegen het ontwikkelen van ziekteverschijnselen. Dit hangt waarschijnlijk samen met de verschillen in hun ACE-receptoren, die het virus gebruikt om de cellen binnen te dringen.8,11

Gebaseerd op wat er tot nu toe bekend is, lijkt de natuurlijke besmetting van mens op dier zeer zelden voor te komen, vaak asymptomatisch te zijn en doorgaans korter van duur dan humane infecties. De gegevens van het monitoringsprogramma van het IDEXX Laboratorium12 laten zien dat er tussen 14 februari en 1 april geen positieve SARS-CoV-2 resultaten zijn gevonden bij de meer dan 5.000 ingestuurde monsters voor respiratoire PCR-profielen in Noord-Amerika, Europa en Zuid-Korea. Dit onderschrijft de opvatting van experts dat een omgekeerde zoönotische besmetting van mensen op huisdieren ongebruikelijk is.

In overeenstemming met de richtlijnen van medische experts, luidt de richtlijn van IDEXX dat dierenartsen de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test aanvragen nadat zij hebben overlegd met een volksgezondheidsinstantie (NVWA in Nederland) en als er is voldaan aan drie specifieke criteria: 1) Het huisdier leeft in een huishouden met een mens die COVID-19 heeft of positief is getest op het coronavirus; 2) Het huisdier is reeds getest op meer gangbare infecties, die zijn uitgesloten door een dierenarts; 3) Het huisdier (met name een kat of fret) vertoont klinische symptomen die overeenkomen met COVID-19. Het testen zou beperkt moeten blijven tot dieren waarvan bekend is of waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zijn blootgesteld aan het COVID-19 virus.

Ga naar idexx.nl/covid19-huisdier-test voor meer informatie over de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test en COVID-19 bij huisdieren.

Referenties

 1. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). www.cdc.gov/COVID19. Accessed April 19, 2020.
 2. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak. www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Accessed April 19, 2020.
 3. American Veterinary Medical Association. COVID-19: What veterinarians need to know. www.avma.org/coronavirus. Accessed April 19, 2020.
 4. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). The new coronavirus and companion animals—advice for WSAVA members. www.wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-members. Accessed April 19, 2020.
 5. Questions and answers on the 2019 coronavirus disease (COVID-19): Surveillance and events in animals. World Organisation for Animal Health (OIE) website. www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus. Updated April 9, 2020. Accessed April 19, 2020.
 6. Low-level of infection with COVID-19 in pet dog [news release]. Hong Kong: Government of the Hong Kong Special Administrative Region; March 4, 2020. www.info.gov.hk/gia/general/202003/04/P2020030400658.htm. Accessed April 19, 2020.
 7. USDA statement on the confirmation of COVID-19 in a tiger in New York. USDA Animal and Plant Health Inspection Service website. www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/news/sa_by_date/sa-2020/ny-zoo-covid-19. Updated April 6, 2020. Accessed April 19, 2020.
 8. Shi J, Wen Z, Zhong G, et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs and other domesticated animals to SARS-coronavirus 2. Science. 2020;eabb7015. doi:10.1126/science.abb7015
 9. Kim Y, Kim SG, Kim SM, et al. Infection and rapid transmission of SARS-CoV-2 in ferrets [published online ahead of print April 5, 2020]. Cell Host Microbe. 2020;S1931-3128(20)30187-6. doi:10.1016/j.chom.2020.03.023
 10. Zhang Q, Zhang H, Huang K, et al. SARS-CoV-2 neutralizing serum antibodies in cats: a serological investigation [preprint]. doi:10.1101/2020.04.01.021196
 11. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor recognition by the novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS coronavirus. J Virol. 2020;94(7):e00127-20. doi:10.1128/JVI.00127-20
 12. COVID-19 RealPCR Validation Studies: sequence blast analyses and cross-reactivity studies. March 2020. Data on file at IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.

Neem contact op met de klantenservice

Volksgezondheid en andere vragen van niet-klanten: Klik hier