Sneltoetsen


IDEXX Laboratorium
DISCOVER MORE

Gloved hands holding a tray

IDEXX RealPCR-testen

Snelle, zekere antwoorden

IDEXX RealPCR-testen helpen u bij een gerichte en snelle behandeling van infecties.

Real-time PCR is een gesloten systeem met korte doorlooptijden en vrijwel geen vals-positieve uitslagen. Het geeft kwantitatieve uitslagen die zowel sneller als gevoeliger zijn dan traditionele PCR.

Probleemgerichte profielen maken het eenvoudig om infectieuze oorzaken te bevestigen of uit te sluiten. Test op meerdere pathogenen tegelijk met slechts één monster.

Contact

IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test

Voor zeldzame gevallen, nadat u heeft overlegd met de NVWA.
Lees verder

Uitgelichte testen


Polymerasekettingreactie (PCR) is een proces dat de productie van een vrijwel ongelimiteerd aantal kopieën van genetisch materiaal in het laboratorium mogelijk maakt. PCR-diagnsotiek identificeert een pathogeen op basis van de aanwezigheid van DNA of RNA van het pathogeen in het monster van de patiënt, voordat antistoffen kunnen worden gedetecteerd, waardoor het een waardevolle test is voor vroege detectie van ziektes bij dieren.

Met IDEXX RealPCR-testen kunt u rekenen op:

  • De nieuwste innovaties in PCR-technologie – Realtime PCR is een gesloten systeem met korte doorlooptijden en vrijwel geen valspositieve uitslagen.
  • Snelle antwoorden – Uitslagen binnen 1–3 werkdagen, zodat u sneller uw lijst van differentiaal diagnoses kunt afwerken.
  • Efficiënt – Met RealPCR-profielen kunt u tot wel 18 verschillende pathogenen aantonen of uitsluiten, waardoor het mogelijk is een nauwkeurige diagnose en vaak ook co-infectie vast te stellen.

Diarreeprofielen

Identificeer snel de infectieuze oorzaken van een veelvoorkomend probleem

Er worden vaak katten en honden met diarree aangeboden, maar het achterhalen van de oorzaak vereist meestal allerlei tests met variërende betrouwbaarheid. Met het Diarreeprofiel hond en Diarreeprofiel kat kunt u in één ontlastingsmonster screenen op vele infectieuze oorzaken van diarree en nauwkeurig de ziekteverwekker identificeren.

Voorste luchtwegen profielen

Identificeer de ziekteverwekker van een luchtwegaandoening bij honden en katten

Het Voorste luchtwegen profiel hond geeft snelle, gevoelige en specifieke uitslagen van 8 verschillende infectieuze agentia, allemaal in één test.

Met het Voorste luchtwegen profiel kat neemt de kans op het nauwkeurig identificeren van de oorzaak van luchtwegaandoeningen bij katten enorm toe.

Reisziekte profielen

Verhoog de sensitiviteit door serologie en PCR te combineren

De reiziekte profielen combineren serologie met realtime polymerasekettingreactie (PCR). RealPCR detecteert nucleïnezuur (DNA) van het pathogeen en bevestigd de aanwezigheid van zowel pathogenen die de klinische symptomen veroozaken als co-infecties. Serologie toont blootstelling aan allerlei pathogenen aan en geeft een indicatie hoelang de infectie al bestaat. Bij de ziekte van Lyme is de IDEXX C6-technologie de voorkeursmethode voor het aantonen van infectie met Borrelia burgdorferi.

Leptospira spp. RealPCR-test

Vroege detectie zonder kruisreactie met vaccins

Met de IDEXX Leptospira spp. RealPCR-test is een vroege en nauwkeurige diagnose van leptospirose bij honden mogelijk. Leptospirose kan levensbedreigend zijn en manifesteert zich bij honden meestal als ernstige acute nierziekte. Daarbij vormen geïnfecteerde dieren een aanzienlijk zoönotisch risico, doordat ze leptospiren uitscheiden via de urine.

Canine Distemper Virus (CDV) Quant RealPCR-test

Nauwkeurige diagnose van hondenziekte tijdens vroege infectie van honden die recent zijn gevaccineerd

De Canine Distemper Virus (CDV) Quant RealPCR-test voor hondenziekte geeft een kwantitatieve bepaling van de hoeveelheid hondenvirus. Er is bij een infectie doorgaans exponentieel meer van het virus aanwezig dan gedetecteerd zou worden, door recente vaccinatie. Met de test kan aan de hand van de kwantitatieve informatie vaccin-interferentie worden onderscheiden van besmetting met een wilde stam van het distempervirus.

FIP Virus RealPCR-test

Een zekerdere diagnose van feline infectieuze peritonitis (FIP)

De FIP Virus RealPCR-test maakt onderscheid tussen het minder virulente of niet-pathogene FECV-biotype en het virulente of pathogene FIPV-biotype, zodat met meer zekerheid feline infectieuze peritonitis kan worden vastgesteld. Het diagnosticeren van FIP is extreem moeilijk en frustrerend en de beschikbaarheid van deze nieuwe test kan u helpen om een betrouwbaardere diagnose te stellen.

Klantenservice

070 700 70 33

Testaanbod

Bekijk het uitgebreide en geavanceerde testaanbod van het IDEXX Laboratorium.


PCR-diagnostiek is een service die wordt uitgevoerd conform een overeenkomst met Roche Molecular Systems, Inc.