IDEXX SDMA

SDMA klinische casus: Coco

Achtergrondinformatie

Naam: Coco
Leeftijd: 9 jaar
Ras: Siamees
Geslacht: mannelijk gecastreerd

Reden voor bezoek aan de dierenarts
Jaarlijkse (senior) gezondheidscontrole.

Voorgeschiedenis
Coco is onlangs zijn huisgenoot, de kat Oscar, verloren. Sinds die tijd is Coco wat afgevallen en is er mogelijk sprake van verminderde eetlust. Coco vocaliseert ook meer. Er is geen sprake van braken of diarree. Coco heeft toegang tot een waterfonteintje, dus de eigenaar weet niet zeker of hij meer drinkt. Hij gaat soms de tuin in, dus hij weet ook niet zeker of hij vaker plast. Coco krijgt behalve een antivlooienmiddel geen medicatie.

Lichamelijk onderzoek
Coco weegt 4,65 kg en is wat aan de dunne kant met een lichaamsconditiescore (BCS) van 4 uit 9. Zijn temperatuur en ademhalingsfrequentie zijn normaal. Zijn hartslag is 200 slagen per minuut, wat enigszins snel is, maar er is geen palpabele schildkliernodus en hij is nerveus. De rest van het lichamelijk onderzoek en buikpalpatie zijn normaal.

Resultaten bloed- en urineonderzoek

De meeste resultaten van Coco’s onderzoeken zijn binnen het referentie-interval, alleen het Catalyst® SDMA-testresultaat is verhoogd. De BUN en kreatinine waardes liggen wel binnen het referentie-interval. Urineonderzoek toont een slecht geconcentreerde urine aan; s.g. 1.022 en een kleine hoeveelheid eiwit in de urine.

SDMA is gevoeliger dan kreatinine in het opsporen van verminderde nierfunctie, omdat SDMA al vanaf 25% nierfunctieverlies kan stijgen. Bovendien stijgt SDMA over het algemeen eerder dan kreatinine bij progressieve nierziekte, waardoor het een vroege marker van nierziekte kan zijn. SDMA kan toenemen bij zowel acute nierinsufficiëntie als bij chronische nierziekte (CNZ). Het is dus niet mogelijk om op basis van deze uitslag er van uit te gaan dat Coco CNZ heeft!

 

Plan

Het IDEXX SDMA Protocol geeft aan dat bij een Catalyst® SDMA Testresultaat van 21 μg/dl nierziekte waarschijnlijk is. Onderzoek naar een onderliggende oorzaak en een gelijktijdig aanwezige aandoening wordt aanbevolen. Daarom worden een urinekweek, diagnostische beeldvorming, meting van de bloeddruk en de urine eiwit-kreatinine (UPC)-ratio aanbevolen.

 

Testresultaten van aanvullend onderzoek

  • Urinekweek: negatief
  • Systolische bloeddruk: 151 mm Hg (borderline hypertensie)
  • UPC-ratio: 0,18 (normaal)

 

Diagnose

CNZ met waarschijnlijk nierstenen en borderline hypertensie.

 

Follow up plan

  • Extra onderzoek: Verwijs door naar specialist voor echo van de buik.
  • Management: Zorg ervoor dat er altijd voldoende vers water klaar staat.
  • Monitor: Controle na 2 tot 3 weken.

 

Controle na drie weken

Volgens de eigenaar is Coco de laatste paar weken niet veranderd. Het echoverslag van de specialist bevestigt de aanwezigheid van nierstenen, maar de stenen veroorzaken op dit moment geen obstructie. De bloeddruk is gelijk gebleven, waarvoor op dit moment geen behandeling nodig is maar wel goede monitoring. Herhaling van het bloedbeeld en urineonderzoek leveren vergelijkbare resultaten op als eerder gemeten en het klinisch chemisch onderzoek wordt hiernaast weergegeven.

 

Beoordeling

De SDMA van Coco is aanhoudend verhoogd maar iets verbeterd en zijn kreatinine is stabiel. Op dit moment is er geen bewijs van progressie van de nierziekte. De CNZ van Coco is vroeg gedetecteerd door SDMA en kan nu worden gestageerd met behulp van de International Renal Interest Society (IRIS) CNZ richtlijnen. Op basis van deze richtlijnen heeft Coco CNZ stadium 2.

 

Follow up plan

Behandeling: Coco kan worden behandeld volgens de IRIS richtlijnen. Hij wordt geleidelijk overgezet op een nierdieet. Dit dieet zal niet alleen een belangrijke rol spelen bij het onder controle houden van CNZ, het zou ook moeten bijdragen aan het voorkomen van de vorming van meer stenen in zijn urinewegen. Het is belangrijk dat Coco altijd toegang heeft tot voldoende vers water. 

Monitoring: Controle na 2 tot 4 maanden. In de tussentijd worden de eigenaren geïnstrueerd om in de gaten te houden of hij meer drinkt of plast, of zijn eetlust verandert, en of hij braakt of lethargisch is. Deze tekenen kunnen erop wijzen dat zijn nierziekte vordert of dat de nierstenen blokkades veroorzaken, en dan moet hij direct opnieuw onderzocht worden.

Uitslagen

Klinische chemie, 11 juli 2018
Totaal T4, 11 juli 2018
Urineonderzoek, 14 juli 2018
Beeldvorming abdomen:

Enigszins kleine, onregelmatige nieren, met kleine onregelmatige gebieden van mineralisatie in beide nieren, mogelijk nierstenen.

Klinische chemie, 15 augustus 2018

Discussie

Toevoeging van de Catalyst® SDMA Test aan het klinisch chemie profiel heeft bij Coco geleid tot een vroege diagnose van CNZ met gelijktijdige voorkomende nierstenen. Hierdoor kon hij in een vroeg stadium van de ziekte behandeld worden. Door Coco een nierdieet te geven, vertraagt de progressie van zijn CNZ niet alleen maar wordt ook voorkomen dat meer nierstenen ontstaan, wat zou kunnen leiden tot ernstigere complicaties.