IDEXX SDMA

De IDEXX SDMA-test bij katten met hyperthyreoïdie

De SDMA-waarde is betrouwbaarder voor het vaststellen van nierziekte bij katten met hyperthyroïdie

Hyperthyroïdie maskeert de aanwezigheid van nierziekte bij katten. En tot nu toe hadden dierenartsen geen betrouwbare, diagnostische routinetest voor het beoordelen van de nierfunctie bij katten met hyperthyroïdie.

Uit een recente retrospectieve data-analyse bleek dat met deze test 6 keer vaker nierziekte kon worden aangetoond bij katten met hyperthyroïdie. Met creatininetests werd 82% van de katten met hyperthyroïdie gemist, die volgens de IDEXX SDMA-test nierziekte hadden.1

Hyperthyroid cats: The IDEXX SDMA Test is a more reliable indicator of kidney function than creatinine

Met de SDMA-test van IDEXX werden bij meer katten met hyperthyroïdie nierziekte vastgesteld dan met creatininetests

Referenties

  1. Gegevens beschikbaar bij IDEXX-laboratoria, Inc. Westbrook, Maine, VS.