IDEXX SDMA Test

SDMA bij katten met hyperthyreoïdie

IDEXX SDMA is betrouwbaarder voor het vaststellen van nierziekte bij katten met hyperthyroïdie

Hyperthyreoïdie is een aandoening die veel voorkomt bij oudere katten. Bij deze groep dieren is eveneens de prevalentie van chronische nierziekte hoog.

Hyperthyroïdie kan de aanwezigheid van nierziekte bij katten maskeren.1 Tot voor kort was er geen betrouwbare diagnostische routinetest beschikbaar voor het beoordelen van de nierfunctie bij katten met hyperthyroïdie.2

Kreatinine is een afbraakproduct uit spierweefsel. Katten met hyperthyreoïdie hebben vaak een verminderde hoeveelheid spierweefsel, waardoor ook minder kreatinine wordt gevormd. Het verhoogde metabolisme bij hyperthyreoïdie gaat bovendien gepaard met glomerulaire hyperfiltratie, wat ook zorgt voor een lagere kreatinine concentratie in het bloed. Door de verminderde hoeveelheid spiermassa en de glomerulaire hyperfiltratie is het niet meer mogelijk om op basis van kreatinine een goed beeld van de nierfunctie te krijgen.

De uitslag van de IDEXX SDMA test wordt niet beïnvloed door verlies van spiermassa, en glomerulaire hyperfiltratie heeft slechts in geringe mate een verlagend effect op de SDMA-waarde. De IDEXX SDMA test geeft bij katten met hyperthyreoïdie een betrouwbaarder beeld van de nierfunctie dan de kreatinine concentratie.3

Uit een recente retrospectieve data-analyse bleek dat met de IDEXX SDMA test 6 keer vaker nierziekte kon worden aangetoond bij katten met hyperthyroïdie. Met enkel kreatinine werd 82% van de katten met hyperthyroïdie gemist, die volgens de IDEXX SDMA test nierziekte hadden.4

Katten met hyperthyreoïdie: IDEXX SDMA geeft een betrouwbaarder beeld van de nierfunctie dan kreatinine

Met de IDEXX SDMA test werden bij katten met hyperthyroïdie meer gevallen van nierziekte vastgesteld dan met de kreatinine bepaling.

Referenties

  1. Williams T. Chronic kidney disease in cats with hyperthyroidism. Clin Brief. Sept 2015:10–12.
  2. Jepson R. Feline hyperthyroidism and chronic kidney disease. In: Proceedings from the BSAVA Congress; April 9–12, 2015; Birmingham, UK.
  3. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Yu S, Jewell DE. Comparison of serum concentrations of symmetric dimethylarginine and creatinine as kidney function biomarkers in healthy geriatric cats fed reduced protein foods enriched with fish oil, L-carnitine, and medium-chain triglycerides. Vet J. 2014;202(3):588–596.
  4. Data beschikbaar bij IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.