Sneltoetsen


IDEXX Laboratorium
DISCOVER MORE

Premium bloedbeeld

M. Alexis Seguin, DVM, MS, DACVIM

Achtergrond

In het IDEXX Laboratorium maken we gebruik van de meest geavanceerde technologie voor het bepalen van het bloedbeeld. Fluorescente laser flow cytometrie en specifiek veterinaire algoritmen maken een zeer nauwkeurige analyse van het bloedbeeld mogelijk.

Het bloedbeeld dat we bepalen is zeer uitgebreid en bestaat onder andere uit:

 • Reticulocyten telling, ongeacht of er anemie aanwezig is of niet. Een reticulocytentelling bij anemische patiënten helpt om anemie te classificeren als regeneratief of non-regeneratief. Bij niet-anemische dieren kan een persisterende reticulocytose duiden op gecompenseerd occult bloedverlies, onderliggende hemolytische aandoeningen of andere chronische ziektes. Vroege detectie en behandeling van het onderliggende ziekteproces is belangrijk voor een goed klinisch resultaat voor deze patiënten.
 • Reticulocyten hemoglobine, een maat voor de kwaliteit van de zich ontwikkelende jonge rode bloedcellen bij honden en katten. Reticulocyten hemoglobine meet de beschikbaarheid van ijzer in de reticulocyten. Een daling van het reticulocyten hemoglobine wordt gezien bij chronisch bloedverlies, ontstekingen en leverziekte voornamelijk bij anemische patiënten. Zodra deze parameter beschikbaar is zullen wij u hierover informeren.

Flexibele opties

Vanaf 2020, biedt het IDEXX Laboratorium, naast de bekende routineprofielen voor honden en katten die een compleet bloedbeeld bevatten, ook de optie voor een premium bloedbeeld. Alle routineprofielen zijn dan beschikbaar als standaard en premium variant, waardoor u gebaseerd op de klinische symptomen van uw patiënten de beste optie kunt kiezen.

Compleet bloedbeeld wordt meestal gebruikt bij een gezondheidsscreening

Het compleet bloedbeeld is beschikbaar voor honden, katten en paarden. Deze optie geeft een geautomatiseerd bloedbeeld, inclusief hemogram met reticulocyten (voor honden en katten), differentiatie van het witte bloedbeeld en trombocyten. Het compleet bloedbeeld wordt geadviseerd in geval van pre-anesthetisch bloedonderzoek en screening van klinisch gezonde dieren.

Premium bloedbeeld wordt geadviseerd voor zieke dieren

Het premium bloedbeeld wordt geadviseerd voor honden en katten met klinische symptomen. Dit profiel bevat dezelfde componenten als het compleet bloedbeeld. Bovendien wordt het bloeduitstrijkje altijd microscopisch beoordeeld waardoor dit profiel nog grondiger is dan een reguliere beoordeling (bijvoorbeeld onderzoek naar micro-organismen). Wanneer er ernstige afwijkingen worden gevonden, wordt een klinisch patholoog geraadpleegd.

Wanneer u de testresultaten in VetConnect PLUS bekijkt, heeft u direct toegang tot een overzicht van differentiaal diagnoses die u kunnen helpen bij het interpreteren van afwijkende resultaten.

Nieuwe testoptie indien de uitslag van een compleet bloedbeeld afwijkend is

Een compleet bloedbeeld is over het algemeen een goede keuze in het kader van screening van een klinisch gezond dier. Soms gebeurt het dat een dier zonder ogenschijnlijke symptomen toch afwijkende resultaten in het klinisch chemisch of hematologisch onderzoek heeft, waardoor u toch graag wilt dat het bloeduitstrijkje van die patiënt microscopisch onderzocht wordt.

In deze gevallen kunt u een beoordeling van het bloeduitstrijkje door een laborant aanvragen met testcode DIFFPR of testcode DIFF. Met deze testcodes wordt het bloeduitstrijkje, van het monster waarvan eerder al een compleet bloedbeeld is bepaald, onderzocht door een laborant.

Kies het juiste bloedbeeld voor uw patiënt

Gebaseerd op symptomen van uw patiënt. Voeg een beoordeling van het bloeduitstrijkje toe indien nodig.
In-huis hematologie analyzer
Afwijkende resultaten, zoals:
 • Gemarkeerde resultaten
 • Anemie
 • Hoog/laag aantal WBC’s
 • Laag aantal trombocyten
 • SNAP 4Dx Plus Test positief
 • FeLV of FIV positief
Heb ik aanvullende informatie nodig?
Bekijk de Dot Plot en/of het bloeduitstrijkje in-huis
Beoordeling bloeduitstrijkje in het IDEXX Laboratorium
IDEXX Laboratorium
Gebaseerd op klinische symptomen
Compleet bloedbeeld
Vaak gebruikt voor screening
 • Pre-anesthetisch bloedonderzoek bij klinisch gezonde dieren
Afwijkende resultaten, zoals:
 • Anemie
 • Hoog/laag aantal WBC’s
 • Afwijkingen bij klinisch chemisch of serologisch onderzoek
Beoordeling bloeduitstrijkje in het IDEXX Laboratorium
Premium bloedbeeld
Geadviseerd bij zieke dieren en wanneer evaluatie van het bloeduitstrijkje nodig is
 • FeLV of FIV positief
 • Vector-overgedragen ziekten positief
 • SNAP 4Dx Plus Test positief

Aan te vragen testen en profielen

Routineprofielen met een compleet bloedbeeld
Code Profiel
GCUPI
Grote check up
GPN
Algemeen profiel
GERIPI
Geriatrisch profiel
KPGR
Kattenprofiel, compleet

 

Routineprofielen met een premium bloedbeeld
Code Profiel
PRGCUPI
Grote check up incl. premium bloedbeeld
PRGPN
Algemeen profiel incl. premium bloedbeeld
PRGERIPI
Geriatrisch profiel incl. premium bloedbeeld
PRKPGR
Kattenprofiel, compleet incl. premium bloedbeeld
Losse bloedbeeldbepalingen
 
Code Profiel
BB
Compleet bloedbeeld
PRBB
Premium bloedbeeld
DIFFPR/DIFF
Beoordeling bloeduitstrijkje

Contact met IDEXX

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Voor vragen met betrekking tot medisch advies neemt u contact op met onze dierenartsen van de Medische Consultatie. Zowel de klantenservice als Medische Consultatie zijn bereikbaar via het telefoonnummer 070-7007033

Referenties

 1. Beschikbaar medio 2020, klanten worden op de hoogte gebracht zodra het beschikbaar is.
 2. Als geautomatiseerde resultaten buiten de vastgestelde richtlijnen vallen en het monster beschouwd wordt als significant afwijkend, zal een laborant het bloeduitstrijkje beoordelen.
 3. De criteria voor een patholoogbeoordeling zijn vastgesteld door een internationaal team van pathologen, interne geneeskunde specialisten en laboratorium specialisten, en zijn goedgekeurd door de IDEXX Medical Review Board.