Sneltoetsen


Het volledige urineonderzoek

Bekijk dit onderzoek in samenhang met de volledige minimale database

Een volledig urineonderzoek voorziet als onderdeel van de minimale database in essentiële informatie en speelt een centrale rol bij de juiste interpretatie van de uitslagen van het volledig bloedbeeld, klinische chemie volledig en elektrolyten volledig. Uit dit onderzoek kunnen de verbanden tussen deze uitslagen worden afgelezen, zodat de orgaansystemen in hun samenhang worden gezien.

Aan de hand van een volledig urineonderzoek kunnen we de gezondheidstoestand van de nieren beoordelen en informatie verkrijgen over de hogere en lagere urinewegen, evenals over meerdere lichaamssystemen, waarbij een deel van deze informatie niet uit andere testen kan worden verkregen.

Drie onscheidbare componenten

  1. Fysisch onderzoek: kleur, helderheid, urinedichtheid (USG)
  2. Klinisch-chemisch onderzoek: urine-pH, eiwit, glucose, ketonen, urobilinogeen, bilirubine, leukocyten en bloed/hemoglobine
  3. Onderzoek sediment: cellen, bacteriën, cilinders, kristallen en diverse elementen

Het is belangrijk om alle drie de delen van het urineonderzoek uit te voeren om een diepgaand inzicht in de gezondheidstoestand van de patiënt te verkrijgen. Het volledige urineonderzoek voorziet in een grote hoeveelheid cruciale informatie over de vochttoestand, gezondheidstoestand van de nieren, diabetes mellitus, leverziekte, zuur-base-evenwicht, anemie, ontsteking en hemolytische aandoeningen.

Waarom is het volledige urineonderzoek een integraal onderdeel van de minimale database?

Een compleet urineonderzoek is een essentieel onderdeel van de minimale database omdat het voorziet in essentiële directe informatie over de hogere en lagere urinewegen, evenals over meerdere andere lichaamssystemen, waarbij een deel van deze informatie niet met andere testen kan worden verkregen. Voorbeelden hiervan:

  • essentiële informatie over de nierfunctie, zo is de urinedichtheid gevoeliger dan creatinine voor het vaststellen een verminderde nierfunctie;
  • essentiële informatie over de kenmerken van de vochttoestand van het dier, wat van belang is voor de interpretatie van alle uitslagen voor hematologie en klinische chemie;
  • mogelijk gevoeliger dan het profiel voor klinische chemie wat betreft vaststelling van een onderliggende ziekte. 

 

Interpretatie van de uitslagen van het volledige urineonderzoek 

Hieronder staat een voorbeeld van een overzicht met de uitslagen van een volledig urineonderzoek dat is gegenereerd door de IDEXX Vetlab-analysator. Download de bijgevoegde pdf en onderzoek welke informatie uit elk van de parameters kan worden afgelezen en op welk orgaansysteem die informatie betrekking heeft.