Elektrolyten volledig

Bekijk het volledig bloedbeeld in samenhang met de volledige minimale database

Elektrolyten volledig voorziet in cruciale informatie over de elektrolyten en het zuur-base-evenwicht bij de patiënt. Elektrolyten zijn essentieel voor de bepaling van de vochttoestand en een evaluatie van een onderliggende stofwisselingsziekte. Door de concentratie van de elektrolyten optimaal te houden tijdens de behandelingen van symptomatische dieren wordt een snel herstel van de patiënten verder bevorderd.

Waarom is elektrolyten volledig een integraal onderdeel van de minimale database?

  1. Aan de hand van elektrolyten volledig kunt u objectief beoordelen welk algeheel systemisch effect de ziekte op het zuur-base-evenwicht van het dier heeft: het is een uitstekend uitgangspunt voor de beoordeling van de rest van het profiel voor klinische chemie – het bereidt de weg voor die beoordeling.
  2. Aan de hand van elektrolyten volledig (in combinatie met het CBC en andere uitslagen voor klinische chemie) kunt u ook de aanwezigheid en de graad van veranderingen in de vochttoestand objectief beoordelen.
    • Is er sprake van subklinische uitdroging
    • De diverse hematologische en klinisch-chemische veranderingen kunnen zo beter worden geïnterpreteerd 
  3. Biedt een objectieve maatstaf voor de verslechtering of verbetering van een aandoening
    • U kunt controleren of de therapie werkt: er kunnen gedurende de dag tijdens de suppletie van elektrolyten meerdere analyses nodig zijn om het resultaat van de therapie te controleren

 

Interpretatie van de uitslagen van elektrolyten volledig 

Hieronder staat een voorbeeld van een overzicht met de uitslagen van elektrolyten volledig. Onderzoek welke informatie uit elk van de parameters kan worden afgelezen en op welk orgaansysteem die informatie betrekking heeft.

Complete Electrolytes Report