Het volledig bloedbeeld

Bekijk het volledig bloedbeeld in samenhang met de volledige minimale database

Hoewel het volledig bloedbeeld (CBC) ons zelden een specifieke diagnose biedt, is het heel gevoelig en biedt vaak de eerste aanwijzing voor ziekte bij een patiënt. Het CBC bevat belangrijke objectieve gegevens in verband met de algemene gezondheidstoestand van de patiënt. In combinatie met een anamnese en lichamelijk onderzoek, kan uit het volledig bloedbeeld worden opgemaakt of er bij een patiënt sprake is van anemie, uitdroging of polycythemie. Met een volledig bloedbeeld kunnen we ook zien of het witte bloedbeeld wijst op stress en/of ontsteking bij onze patiënt. Het aantal bloedplaatjes geeft ons inzicht in de vraag of het bloedstollingsvermogen bij de patiënt in orde is en kan aanleiding voor ons zijn om verdere testen te doen voordat we een definitieve diagnose stellen. Wanneer het bloedbeeld regelmatig wordt bepaald, kunnen we een trendanalyse op de CBC-gegevens uitvoeren om de ernst van een ziekteproces aan te geven en te volgen of het proces verslechtert of verbetert.

Waarom is het volledig bloedbeeld een integraal onderdeel van de minimale database?

Het volledig bloedbeeld is een essentieel onderdeel van de minimale database. Het is de meest gevoelige test voor vaststelling van afwijkingen van de normale gezondheidstoestand, wat niet alleen de klacht van de eigenaar dat het huisdier ‘symptomatisch’ is kan ondersteunen, maar ook verder diagnostisch onderzoek kan rechtvaardigen. Met het CBC kan onderscheid worden gemaakt tussen stress door mogelijke plaatselijke of systemische ontsteking en ‘stress’ vanwege een onderliggende occulte niet-inflammatoire aandoening of door een ander thuis/veranderingen in de omgeving. Bij een inflammatoir proces kan ook het type en de ernst van dat proces uit het CBC worden afgelezen. Het volledig bloedbeeld is een zeer objectieve test voor het aangeven van verslechtering of verbetering van een aandoening en het vaststellen van een progressieve chronische aandoening wanneer eerdere gegevens beschikbaar zijn. Ten slotte kan met het CBC het effect van een behandeling op een omschreven ziekteproces worden gevolgd – ‘werkt mijn behandeling?’

Interpretatie van de uitslagen van het CBC

Het volledig bloedbeeld bevat een grote hoeveelheid gegevens over de cellulaire samenstelling van het bloed. Omdat het zoveel informatie bevat, is het een goed idee om de gegevens op een georganiseerde en systematische manier te beoordelen. Door uitslagen binnen specifieke groepen gezamenlijk te onderzoeken, kunt u gemakkelijker afwijkende of met elkaar verband houdende uitslagen vaststellen. 

  • Integreer kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
  • Begin bij de belangrijkste afwijking
  • Bepaal de graad van de afwijkingen (mild, matig, uitgesproken)
  • Houd rekening met verschillen tussen diersoorten

Hieronder staat een voorbeeld van een overzicht van een volledig bloedbeeld dat is gegenereerd door de ProCyte Dx. Download de bijgevoegde pdf en onderzoek welke informatie uit elk van de parameters als onderdeel van het volledig bloedbeeld kan worden afgelezen en wat het verband is tussen afzonderlijke uitslagen: