Galzuren stroomdiagram


Gebruik resultaten om:

 • Leverfunctie te beoordelen
 • Occulte leverziekte te identificeren
 • Vasculaire afwijkingen te onderzoeken
 • Effect van hepatotoxische medicatie te controleren

Klinische symptomen en diagnostische bevindingen in overeenstemming met hepatobiliaire ziekte

Klinische symptomen
Raspredispositie
Groeiachterstand
Slecht herstel van anesthesie/sedatie
Neurologische verschijnselen
Voorgeschiedenis van hepatotoxische medicatie
Gewichtsverlies
Anorexia/braken/diarree
Ascites
Icterus*

Bloedbeeld
Verlaagd of laagnormaal MCV

Urineonderzoek
Ammoniumuraat kristallen
Bilirubine (kat)

Klinische chemie
Verlaagd of laagnormaal:

 • BUN
 • Albumine
 • Glucose
 • Cholesterol


Verhoogd:

 • ALT, AST, GGT, ALKP (aanhoudend verhoogd of ≥ 3x bovengrens van referentie-interval)
 • Totaal bilirubine*

*Als de patiënt icterisch is of als bilirubine verhoogd is, sluit dan prehepatische oorzaken uit en ga verder zonder galzuren te bepalen.

2 of meer van de bovenstaande klinische indicatoren?

Overweeg waar passend extrahepatische aandoeningen; voer pre- en postprandiale galzurenbepaling uit*

Normaal

Hond
Preprandiaal: 0–14.9 μmol/L
Postprandiaal: 0–29.9 μmol/L

Kat
Preprandiaal: 0–6.9 μmol/L
Postprandiaal: 0–14.9 μmol/L

Sluit de aanwezigheid van een hepatobiliaire aandoening niet uit

Licht verhoogd

Hond
Pre- of postprandiaal: 30.0–40.0 μmol/L

Kat
Pre- of postprandiaal: 15.0–30.0 μmol/L

Kan zowel bij een extrahepatische als een hepatobiliaire aandoening worden gezien

Matig tot ernstig verhoogd

Hond
Pre- of postprandiaal: >40.0 μmol/L

Kat
Pre- of postprandiaal: >30.0 μmol/L

Overeenkomstig met verminderde leverfunctie en/of cholestatische leveraandoening

Sluit extrahepatische oorzaken uit

Overweeg ondersteunende zorg en herevalueer, indien nodig

Blijvende verdenking van primaire hepatobiliaire aandoening?

Onderzoek naar onderliggende hepatobiliaire aandoening

Verhoogde galzuren en/of leverenzymen?

Onderzoek op extrahepatische aandoeningen

Mogelijke oorzaken

 • Pancreatitis
 • Gastro-intestinale aandoening
 • Endocrien
  • Hyperadrenocorticisme
  • Hyperthyreoïdie
  • Diabetes mellitus
 • Extrahepatische neoplasie
 • Hypoperfusie (congestief hartfalen, shock)
 • Trauma
 • Medicatie-geïnduceerd (ALKP/GGT)
  • Steroïden, fenobarbital
 • Spieraandoening (ALT/AST)
 • Osteolytische aandoening (ALKP)

Overweeg om uit te voeren

 • Spec cPL® Test/Spec fPL® Test
 • Diagnostische beeldvorming
 • Endocriene testen

Onderzoek op onderliggende hepatobiliaire aandoening

Mogelijke oorzaken

 • Ontsteking (chronische hepatitis, cholangiohepatitis)
 • Infectie (leptospirose, bacteriële cholangiohepatitis)
 • Toxiciteit (NSAID, fenobarbital, sagopalm)
 • Vasculaire anomalie (portosystemische shunt, microvasculaire dysplasie)
 • Neoplasie (primair of gemetastaseerd)
 • Cholestatische leveraandoening
  • Lipidose
  • Vacuolaire hepatopathie
 • Cirrose
 • Biliaire aandoening
  • Mucocele
  • Galstenen
  • Biliaire neoplasie
  • Cholecystitis
 • Rasgebonden verhoging (Maltezer)

Overweeg om uit te voeren

 • Stollingsprofiel (PT/aPTT)
 • Ammoniak
 • Diagnostische beeldvorming
 • Cytologie
 • Biopsie
  • Speciale testen wanneer geïndiceerd (leverkoperconcentraties, BO)
 • Testen op infectieziekten

Galzuren stroomdiagram