IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test

Voor incidentele gevallen, in specifieke situaties
Bekijk alle testinformatie

Antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus (COVID-19)

Ja. De IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ Test voor huisdieren is beschikbaar voor dierenartsen in Nederland en België. De test zal in de komende weken over de hele wereld worden uitgerold, mogelijk gemaakt door het wereldwijde netwerk van IDEXX met meer dan 80 laboratoria.

Vooraanstaande volksgezondheidsorganisaties en dierenartsen bij IDEXX zijn het erover eens dat de overdracht van het SARS-CoV-2 virus voornamelijk van mens tot mens plaatsvindt en adviseren om asymptomatische huisdieren niet te testen. Bij patiënten met symptomen is het waarschijnlijker dat de ziekte wordt veroorzaakt door andere, vaker voorkomende infecties dan het coronavirus.

In overeenstemming met de richtlijnen van medische experts, luidt de richtlijn van IDEXX dat dierenartsen de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ Test kunnen aanvragen nadat zij hebben overlegd met een volksgezondheidsorganisatie (NVWA in Nederland) en als er is voldaan aan drie specifieke criteria:

 • Het huisdier leeft in een huishouden met een mens die COVID-19 heeft of positief is getest op het coronavirus
 • Het huisdier is reeds getest op meer gangbare infecties, die zijn uitgesloten door een dierenarts
 • Het huisdier (met name een kat of fret) vertoont klinische symptomen die overeenkomen met COVID-19

Ja, in een beperkt aantal gevallen. Positieve uitslagen zijn intern in drievoud bevestigd met de IDEXX-test alsmede drie testen van het United States Centers for Disease Control (US CDC) Positieve uitslagen zijn bevestigd door onafhankelijk testen door het United States Department of Agriculture National Veterinary Services Laboratories (USDA-NVSL). Voor een lijst met de positieve gevallen zie de onderstaande link:

IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR-test: Positieve gevallen

Ja. De IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR-test richt zich op een deel van het virusgenoom dat niet beïnvloed is door de mutaties in de varianten die tot nu toe zijn ontdekt. Terwijl nieuwe virusstammen worden geïdentificeerd, blijft IDEXX de genetische veranderingen in het virus bewaken, om ervoor te zorgen dat onze test de diagnostische nauwkeurigheid behoudt.

Experts blijven huisdiereigenaren geruststellen dat de kans dat hun huisdier besmet raakt, laag is en dat de kans dat hun dier een bron van infectie zou zijn, nog kleiner is. Vooraanstaande volksgezondheidsinstanties zijn het erover eens dat COVID-19 voornamelijk een humane aandoening is die rechtstreeks van mens tot mens wordt overgedragen via druppeltjes in de lucht.1-4 Tijdens de validatie van de IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR Test, heeft IDEXX meer dan 6000 monsters op het COVID-19 virus getest. Van 14 februari tot 17 april 2020 heeft het IDEXX Laboratorium in 17 verschillende landen monsters van katten, honden en paarden met respiratoire symptomen getest. In april 2020 was de IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR-test beschikbaar voor gebruik bij huisdieren met klinisiche tekenen en bekende blootstelling aan een geïnfecteerde persoon. Ondanks exponentiële groei bij positieve gevallen bij mensen wereldwijd, is er slechts een zeer beperkt aantal gevallen geïdentificeerd bij honden en katten. Voor een samenvatting van positieve gevallen die zijn gedetecteerd door de IDEXX SARS-CoV-2 RealPCR-test, klik hier.

Hoewel er op dit moment geen bewijs is dat honden of katten een rol spelen in het overdragen van het coronavirus op mensen, is er wel klinisch bewijs dat er mogelijk verschillende mate van gevoeligheid is voor infectie tussen de verschillende diersoorten. Studies met experimenten op katten en fretten hebben aangetoond dat deze dieren besmet kunnen raken en dat ze de besmetting op andere dieren kunnen overdragen.  Honden daarentegen zijn over het algemeen resistent tegen infecties met COVID-19. Waarschijnlijk als gevolg van de verschillen in de ACE-2-receptoren tussen de diersoorten.7-9 

In uitzonderlijke gevallen is er een omgekeerde zoönotische (van geïnfecteerd mens op dier) overdracht geconstateerd bij katten, fretten en honden.10,11 Infectie bij katten en fretten is vaak subklinisch, maar kan zorgen voor milde respiratoire klachten, koorts en in sommige gevallen gastro-intestinale klachten. Bij deze niet-primaire gastheersoorten lijkt de infectie minder langdurig te zijn dan bij mensen. Hoewel er sporadisch melding is gemaakt van kortdurende, omgekeerde zoönotische infecties bij honden die leven bij mensen die zijn geïnfecteerd met het coronavirus, zijn er geen klinische verschijnselen bij deze honden geconstateerd.10,13 Men gaat er vanuit dat huisdieren geen rol spelen bij het overbrengen van een COVID-19 besmetting op mensen.1-4

Voor de meest actuele informatie over het risico op overbrenging van SARS-CoV-2 op dieren, kunt u de website van het RIVM over het coronavirus raadplegen.

Klik hier voor de lijst met referenties.

Naast honden en katten zijn natuurlijke (niet-experimentele) gevallen geïdentificeerd bij nertsen, fretten, gorilla's en grote katachtigen, waaronder leeuwen, sneeuwpanters, tijgers en poema's. In tegenstelling tot huisdieren zijn nertsen geïdentificeerd als een verdachte diersoort die mogelijk zou kunnen dienen als een reservoir van infectie en virusmutatie toen SARS-CoV-2 werd geïntroduceerd door geïnfecteerde personen in een situatie met hoge populatiedichtheid, zoals een nertsenfokkerij.

Tijdens de COVID-19 pandemie zijn er verschillende theorieën en mythes ontstaan over hoe mensen met het virus besmet zijn geraakt. Volgens de vooraanstaande infectioloog Dr. Scott Weese is de meest recente theorie dat mensen besmet zijn geraakt met COVID-19 omdat honden besmette vleermuizen aten, 'op zijn zachts gezegd speculatief te noemen.'

 • Er is momenteel geen bewijs dat honden of katten een rol spelen in het overdragen van de ziekte op mensen. En er is geen bewijs dat SARS-CoV-2, de virusstam die verantwoordelijk is voor de uitbraak van de luchtwegaandoening door het coronavirus in 2019 (COVID-19) bij mensen, is overgedragen door honden.
 • Vooraanstaande volksgezondheidsinstanties (zoals de American Veterinary Medical Association, de American Centers for Disease Control and Prevention, en de World Organisation for Animal Health) zijn het erover eens dat COVID-19 voornamelijk een humane ziekte is die van mens tot mens wordt overgedragen door hoesten of niezen.
 • Sinds halverwege februari hebben de IDEXX laboratoria in verschillende 17 landen meer dan 5.000 monsters van katten, honden en paarden met respiratoire symptomen op het COVID-19 virus getest. Tot op heden heeft IDEXX nog geen positieve resultaten gevonden. Dit suggereert dat honden en katten in het algemeen geen infectie oplopen, behalve in enkele zeldzame en geïsoleerde gevallen.
 • Onderzoek en recente informatie wijzen erop dat er verschillende niveaus van vatbaarheid zijn voor kortdurende infecties bij huisdieren, met name katten en fretten. Experimentele infectiestudies hebben aangetoond dat honden over het algemeen meer weerstand hebben tegen infecties.

Lees voor meer informatie deze blog van de vooraanstaande infectioloog, Dr Scott Weese.

Coronavirussen vormen een grote familie van virussen, bestaand uit vele subgroepen van virussen die vaak gevonden worden bij zowel mensen als zoogdieren, vogels en reptielen. De coronavirussen die luchtweg- en gastro-intestinale aandoeningen bij onze veterinaire patiënten veroorzaken, zijn doorgaans alfa-coronavirussen.

Het canine respiratoire coronavirus draagt bij aan het canine infectieuze respiratoire ziektecomplex (ook wel bekend als infectieuze tracheobronchitis of kennelhoest). De IDEXX RealPCR-test voor het canine respiratoire coronavirus maakt onderdeel uit van ons uitgebreide RealPCR-profiel voor respiratoire aandoeningen bij de hond: "Voorste luchtwegen profiel hond" (testcode POAH). Dit profiel test niet op het SARS-CoV-2 virus, dat COVID-19 veroorzaakt. 

Enterale coronavirussen kunnen darminfecties veroorzaken die leiden tot diarree, vooral bij jonge dieren. IDEXX RealPCR-testen voor het enterale coronavirus bij honden, katten, paarden of fretten maken onderdeel uit van onze uitgebreide RealPCR-profielen voor diarree. Deze profielen testen niet op het SARS-CoV-2 virus, dat COVID-19 veroorzaakt.

Feline infectieuze peritonitis (FIP) wordt veroorzaakt door een gemuteerde vorm van het feline enterale coronavirus en heeft ernstige, meestal fatale, systemische inflammatoire ziekte tot gevolg. IDEXX beschikt over de "FIP Virus RealPCR Test", die de meest voorkomende mutanten die FIP veroorzaken detecteert. Deze test is niet geschikt voor het SARS-CoV-2 virus, dat COVID-19 veroorzaakt.

Infectieuze bronchitisvirus (IBV) veroorzaakt een zich snel verspreidende luchtwegaandoening bij kippen. Bij besmette volwassen hennen kunnen een verminderde productie en slechte kwaliteit van de eieren het gevolg zijn. Voor de detectie van IBV-antistoffen is een IDEXX ELISA beschikbaar. Met de IBV-test kan de immuunstatus van grote groepen pluimveeg worden gecontroleerd. Deze test is niet geschikt voor het SARS-CoV-2 virus, dat COVID-19 veroorzaakt.

Ernstige besmettingen met intestinale coronavirustypen, gekenmerkt door acute en zich snel verspreidende diarree, bedreigen varkenshouderijen wereldwijd. Voor TGEV is een IDEXX RealPCR-test beschikbaar. Deze test is niet geschikt voor het SARS-CoV-2 virus, dat COVID-19 veroorzaakt.

Bovine coronavirustypen kunnen diarree bij kalveren veroorzaken. Ze kunnen ook winterdysenterie veroorzaken, met bloederige diarree, milde respiratoire verschijnselen en een verminderde productie onder volwassen koeien. De IDEXX Rota-Corona-k99 antigeentest is een ELISA (enzymgekoppelde immunosorberende test) waarmee via antigeendetectie onderscheid kan worden gemaakt tussen besmettingen met rotavirus, coronavirus en E.coli. Deze test is niet geschikt voor het SARS-CoV-2 virus, dat COVID-19 veroorzaakt.

Vooraanstaande volksgezondheidsinstanties zijn het erover eens dat COVID-19 voornamelijk een humane aandoening is die rechtstreeks van mens tot mens wordt overgedragen via druppeltjes in de lucht.1-4 Secundaire overdracht door het aanraken van een door het virus besmet oppervlak is ook mogelijk, met name bij gladde oppervlakken van plastic of metaal.5,6 Poreuze oppervlakken zoals kleding en vacht lijken minder geschikte oppervlakken te zijn voor het overdragen van pathogenen.

Recente studies met experimenten op katten en fretten hebben aangetoond dat deze dieren besmet kunnen raken en dat ze de besmetting op andere dieren kunnen overdragen. Honden daarentegen zijn over het algemeen resistent tegen infecties met COVID-19. Waarschijnlijk als gevolg van de verschillen in de ACE-2-receptoren tussen de diersoorten.7-9  In uitzonderlijke gevallen is er een omgekeerde zoönotische overdracht (van geïnfecteerd mens op dier) geconstateerd bij katten en tijgers.10,11 Serologisch onderzoek doet vermoeden dat asymptomatische infecties bij katten vaker voorkomen dan aanvankelijk werd verondersteld.12 Infectie bij katten en fretten is vaak subklinisch, maar kan zorgen voor milde respiratoire klachten, koorts en in sommige gevallen gastro-intestinale klachten. Bij deze niet-primaire gastheersoorten lijkt de infectie minder langdurig te zijn dan bij mensen. Hoewel er sporadisch melding is gemaakt van kortdurende, omgekeerde zoönotische infecties bij honden die leven bij met COVID-19 geïnfecteerde mensen, zijn er geen klinische verschijnselen bij deze honden geconstateerd.10,13 Men gaat er vanuit dat huisdieren geen rol spelen bij het overbrengen van een COVID-19 besmetting op mensen.1-4

De inzichten in het overbrengen van SARS-CoV-2 en de ziekte COVID-19 evolueren snel. Voor de meest actuele informatie over het risico op overbrenging van SARS-CoV-2 op dieren, kunt u de website van het RIVM over COVID-19 raadplegen.

In overeenstemming met de richtlijnen van medische experts, luidt de richtlijn van IDEXX dat dierenartsen de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ Test kunnen aanvragen nadat zij hebben overlegd met een volksgezondheidsorganisatie (NVWA in Nederland) en als er is voldaan aan drie specifieke criteria:

 • Het huisdier leeft in een huishouden met een mens die COVID-19 heeft of positief is getest op het coronavirus
 • Het huisdier is reeds getest op meer gangbare infecties, die zijn uitgesloten door een dierenarts
 • Het huisdier (met name een kat of fret) vertoont klinische symptomen die overeenkomen met COVID-19

Klik hier voor de lijst met referenties.

In overeenstemming met de richtlijnen van medische experts, luidt de richtlijn van IDEXX dat dierenartsen de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ Test kunnen aanvragen nadat zij hebben overlegd met een volksgezondheidsorganisatie (NVWA in Nederland) en als er is voldaan aan drie specifieke criteria:

 • Het huisdier leeft in een huishouden met een mens die COVID-19 heeft of positief is getest op het coronavirus
 • Het huisdier is reeds getest op meer gangbare infecties, die zijn uitgesloten door een dierenarts
 • Het huisdier (met name een kat of fret) vertoont klinische symptomen die overeenkomen met COVID-19

Het testen van dieren met symptomen in een huishouden met besmetting door COVID-19 hoeft niet altijd geïndiceerd te zijn, omdat klinische verschijnselen – voor zover aanwezig – erg mild kunnen zijn en snel voorbij kunnen gaan. De IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ Test kan worden overwogen bij onderzoek naar luchtweginfecties bij fretten of katten nadat de meer gebruikelijke oorzaken zijn uitgesloten. We adviseren om overleg te plegen met een plaatselijke instantie voor de volksgezondheid (NVWA in Nederland) voordat een huisdier wordt getest op COVID-19. Testen moet beperkt blijven tot dieren waarvan bekend is of waarvan de waarschijnlijkheid groot is dat ze zijn blootgesteld aan het COVID-19 virus. Voor katten met respiratoire symptomen moet worden overwogen om deze eerst te testen met het 'Voorste luchtwegen profiel kat' (POAK), voordat ze worden getest op een SARS-CoV-2 infectie, zelfs als de katten in een huishouden leven dat COVID-19 positief is getest.

Hoewel de IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ Test gericht is op hetzelfde nucleocapside-gen als de CDC-assays, komt de test toch niet overeen met de testen voor humaan gebruik. De IDEXX COVID-19 test is specifiek ontworpen voor gebruik bij veterinaire patiënten, om kruisreactiviteit met veterinaire coronavirussen te vermijden en om de test uit te voeren op het gestandaardiseerde IDEXX RealPCR platform.

Het IDEXX Laboratorium is een specifiek veterinair laboratorium. Wij zijn niet bevoegd om diagnostiek bij mensen uit te voeren en zullen monsters met humane markers dan ook niet onderzoeken.

Het is niet toegestaan om humane monsters in te sturen naar het IDEXX Laboratorium.

Op dit moment niet. Onderscheid maken tussen contaminatie uit de omgeving en voorbijgaande infecties bij huisdieren is weliswaar van wetenschappelijk belang, maar een antilichaamtest is van minder groot belang voor het identificeren en controleren van infecties dan een PCR-test die een actieve infectie kan vaststellen. Het testen op antilichamen tegen het SARS-CoV-2 virus lijkt in de humane geneeskunde mensen te kunnen identificeren die reeds in het verleden in aanraking zijn gekomen met COVID-19 en daarom mogelijk een lager risico lopen om COVID-19 op te lopen. Er is geopperd dat dit kan helpen om te bepalen welke essentiële werknemers het veiligst kunnen worden ingezet bij werkzaamheden met een hoog risico. Huisdieren lijken slechts zelden besmet te raken en als ze al besmet raken is dat doorgaans een niet-klinische of een milde klinische besmetting van korte duur. Men vermoedt op dit moment ook dat huisdieren geen rol spelen in het overdragen van de ziekte op mensen.

Nee. De IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR™ Test is specifiek ontworpen voor gebruik bij dieren en is zorgvuldig ontwikkeld om kruisreactiviteit met andere veterinaire coronavirussen te vermijden. Het IDEXX Laboratorium is enkel ingericht op veterinaire diagnostiek. Gezien onze focus en expertise op het gebied van veterinaire diagnostiek, zijn onze laboratoria niet bevoegd om humane monsters te onderzoeken.

OPTI Medical Systems
De afdeling voor humane geneeskunde van het bedrijf, OPTI Medical Systems, ondersteunt het testen van mensen op COVID-19 door de ontwikkeling van een PCR-testkit, die voortkomt uit de expertise van IDEXX op het gebied van de ontwikkeling en productie van PCR-testen voor landbouwhuisdieren.

OPTI Medical heeft een PCR-testkit gevalideerd die speciaal is ontwikkeld voor humaan gebruik en die hoofdzakelijk is bedoeld voor een initiële, gelimiteerde distributie onder bestaande klanten die zich bezighouden met testen op de humane vorm van COVID-19. Dit initiatief verkeert nog in een vroeg stadium van ontwikkeling.

Hoewel de situatie rondom het coronavirus voortdurend aan verandering onderhevig is, blijven wij ons inspannen om u de producten en ondersteuning te bieden die u van ons gewend bent. Wij zijn over het algemeen goed gepositioneerd om u van de noodzakelijke benodigdheden te voorzien. Mocht dit veranderen, dan houden we u op de hoogte. Voor bepaalde artikelen waar veel vraag naar is hebben wij een maximum per bestelling ingesteld. Gebaseerd op de behoeften en wensen die u met ons deelt, blijven wij nauw betrokken bij de situatie.

Met een wereldwijd netwerk van meer dan 80 laboratoria blijft IDEXX uw patiëntmonsters ontvangen en onderzoeken. Houd er rekening mee dat transportvertragingen als gevolg van maatregelen van nationale, regionale en lokale overheden kunnen leiden tot vertragingen in de doorlooptijden.

Sommige testen die door IDEXX naar externe laboratoria worden doorgestuurd, lopen vertraging op of zijn mogelijk niet beschikbaar vanwege het annuleren van regionale vluchten en het sluiten van externe laboratoria. Testen die niet meer beschikbaar zijn worden verwijderd uit het online testaanbod. Kijk regelmatig in het online testaanbod van VetConnect PLUS voor de laatste informatie.

Coronavirussen vormen een grote familie van virussen, bestaand uit vele subgroepen van virussen die vaak gevonden worden bij zowel mensen als zoogdieren, vogels en reptielen. Het coronavirus dankt zijn naam aan de eiwituitsteeksels op zijn oppervlak: een corona, het Latijnse woord voor kroon. De coronavirussen die infecties bij dieren veroorzaken zijn meestal alfa-coronavirussen, zoals het feline intestinale coronavirus.

Het virus SARS-CoV-2, dat COVID-19 veroorzaakt, is een uniek coronavirus dat de luchtwegen bij de mens infecteert. Het is anders dan de coronavirussen die voorheen werden aangetroffen bij mensen en dieren. SARS-CoV-2, verantwoordelijk voor de recente uitbraak van COVID-19 onder de mensen, is een bèta-coronavirus.

COVID-19 werd voor het eerst waargenomen in de stad Wuhan in China. De ziekte wordt veroorzaakt door een nieuw type coronavirus genaamd SARS-CoV-2, dat naar vermoeden oorspronkelijk van vleermuizen afkomt. Sinds de opkomst van COVID-19 eind 2019, heeft het virus zich naar diverse locaties over de hele wereld verspreid.

Bij IDEXX begrijpen we dat de COVID-19 pandemie een grote druk legt op veel zelfstandige ondernemingen en dat het een bijzonder uitdagende tijd is voor dierenklinieken. 

Om u te ondersteunen tijdens deze lastige periode voor uw praktijk, bieden wij een verlenging van 30 dagen van de standaard betalingstermijn aan voor alle aankopen van 1 maart tot 31 maart 2020. Betalingen voor aankopen en diensten die in maart zijn geleverd, zijn nu in mei verschuldigd. 

Gezien de urgentie van deze wijziging zullen onze facturen en afschriften uw standaard betalingstermijn blijven weergeven. Deze bedragen zullen echter niet als achterstallig worden beschouwd gedurende deze verlenging van 30 dagen. 


Mijn praktijk maakt deel uit van een keten. Gelden deze voorwaarden ook voor mijn praktijk?

Onze versoepelde betalingstermijn is speciaal bedoeld voor kleine ondernemingen, voor wie deze periode extra uitdagend is. IDEXX zal echter nauw samenwerken met de ketens om aanvullende wensen in kaart te brengen.

Nieuws en media

Persbericht, 20 april 2020: IDEXX stelt COVID-19 test voor huisdieren beschikbaar aan dierenartsen

Persbericht, 13 maart 2020: Marktleider in veterinaire diagnostiek ziet geen gevallen van COVID-19 bij huisdieren

Diagnostic update: Coronavirus Update: Opkomende coronavirussen bij dieren

White paper: Klinisch bewijs duidt op verschillende niveaus van vatbaarheid voor een SARS-CoV-2 (COVID-19) virusinfectie bij dieren

White paper: IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) RealPCR Test: validation and cross-specificity studies (EN)

Publication: Journal of Small Animal Practice (2020), 1-7: Frequency of respiratory pathogens and SARS-CoV-2 in canine and feline samples submitted for respiratory testing in early 2020. doi: 10.1111/jsap.13300

Bedankt dat je een #VeterinaryHeroes bent!

In deze onzekere tijden doe jij het onmogelijke, iedere dag weer. Voor alle IDEXX'ers en hun huisdieren over de hele wereld ben jij een echte held.

Lees verder

Belangrijke informatie voor klanten in Nederland & België


Aangezien de overheid strikte maatregelen heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft IDEXX deze pagina aangevuld met relevante informatie en richtlijnen.

Wij staan klaar om u op alle mogelijke manieren te helpen. Hoewel de situatie voortdurend aan verandering onderhevig is, is veterinaire zorg cruciaal en blijft IDEXX zich inspannen om u de producten, diensten en ondersteuning te bieden die u van ons gewend bent. Wij zijn over het algemeen goed gepositioneerd om u van veterinaire benodigdheden en diensten te voorzien:

 • U kunt testen op uw IDEXX in-huis analyzers en SNAP-testen gewoon blijven uitvoeren, vooral voor spoedpatiënten. Wij raden u aan om 2 tot 4 weken aan verbruiksartikelen op voorraad te houden in geval van transportvertragingen door geannuleerde vluchten.
 • Met een wereldwijd netwerk van meer dan 80 laboratoria blijft IDEXX uw patiëntmonsters ontvangen en onderzoeken.
   

Houd er rekening mee dat transportvertragingen als gevolg van maatregelen van nationale, regionale en lokale overheden kunnen leiden tot vertragingen in de doorlooptijden bij het IDEXX Laboratorium, alsmede in de verzending van benodigdheden naar u toe. Wij zullen er alles aan doen om u op de hoogte te houden als dit zich voordoet.

Om de gezondheid en veiligheid van u, uw klanten en onze medewerkers te waarborgen, zal IDEXX de richtlijnen van de lokale overheid en gezondheidsautoriteiten met betrekking tot reizen en fysieke afspraken volgen. Zolang de overheid het reizen binnen het land om zakelijke redenen heeft goedgekeurd, blijven wij beschikbaar om u te bezoeken. Wij respecteren ook uw eventuele voorkeur voor een digitale afspraak en zullen ons hieraan aanpassen.

Vragen?

Neem contact op met de klantenservice

Volksgezondheid en andere vragen van niet-klanten: Klik hier.